Logo rubriky
7/1984
  Fandom (další) (7)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1984

První pokus

V jistém slova smyslu se dá hovořit o jisté odvaze, s níž SFK Praha 10 ve spolupráci s OV SSM vyhlásil v rubrice Mladého světa „Hejbni kostrou“ speciální pobytovku „SF víkend“.
       Z celkem 57 přihlášených přijelo nakonec 15 /snad díky špatnému počasí nebo Svojšickému letorostu/ což však byl, jak jsme se pak shodli, počet takřka ideální. Ideální především tím, že se dal zvládnout ve třech, což byl počet přítomných SF instruktorů neboli KoKom /Komise pro kontakty/. Pro účastníky byl připraven nepřetržitý počet akcí od rána do večera i pozdní noci, při nichž se střídaly testy na IQ a obecné znalosti SF s hrami a soutěžemi, zasazenými do rámce známých SF děl.
       Kromě povyražení a změření sil vstřebali účastníci samozřejmě také kvanta informací o sci-fi a fandomu u nás i v zahraničí, dostali možnost nakoupit knížky z KF, diskutovat, navázat kontakt s kluby v okolí jejich bydliště. Prostě dva a pul dne nepřetržitého sci-fi.
       Pořadatele akce, především Mirka Nejedlého, je proto za co pochválit. Za nápad i za jeho realizaci. Za perfektní přípravu, které zahrnovala zajištěni ubytování, obstarání dvou vojáků do kuchyně, sestavení a rozmnožení dotazníků, jejich vyhodnocení, zhotovení propagačních letáčků pro účastníky, písemné podklady pro všechny testy i soutěže.
       V praxi samozřejmě nešlo všechno podle připraveného scénáře, ale volný prostor pro improvizaci i rezervy trojice instruktorů se přičinily o jednoznačný úspěch. I v tom smyslu, že již koncem pobytu jsme si plánovali, jak to příště udělat lépe, na základě právě získaných zkušeností, dojmů a ohlasů.
       Co říci závěrem? Zrodil se výborný nápad, který zaplňuje podstatnou mezeru v naší dosavadní činnosti, při hledání nových aktivních zájemců o SF a klubovou činnost.
       Akce v Mladém světě mají celostátní ohlas a jejich prostřednictvím lze dát dohromady a zkontaktovat případné sci-fi fandy. Za tímto účelem by mohly a měly být vytvořeny speciální programy /základ již je/, zajišťované pro zájemce z Čech, Moravy a Slovenska vždy jedním místním SFK /z důvodu přepravní vzdálenosti/.
       Cílem by bylo tímto způsobem najít lidi, schopné a ochotné v místě bydliště založit SFK či posílit již existující.
       Výsledkem by pak byl do jisté míry stálejší příliv nových fanů, a nikoli nárazové vlny vždy po Parconu. Kluby, které by si tento úkol vzaly na starost, by získaly poměrně reprezentativní /a pro fandom i cennou/ formu seberealizace, tedy možnost předvést výsledky své práce mnohem širší veřejnosti, než jak je tomu například u fanzinu. Protože si musíme chtě nechtě přiznat, že v současné době si málokterý SFK může dovolit pravidelné pořady pro veřejnost.
       SF víkend však takovým pořadem je a především pořadem specifickým: skoro pokaždé stejným, tedy je možné na něj vyškolit skupinu vzájemně zastupitelných instruktorů, a na druhé straně vždy pro jinou skupinu lidí, takže vždy novým a zajímavým. A že tato myšlenka není tak fantastické, jak by se mohlo někomu na druhé straně zdát, dokazuje i skutečnost, že SFK Praha 10 již vyhlásil 2. SF víkend: tentokrát pro fany z Prahy s cílem vytvořit právě takovouto instruktorskou skupinu !
- Vláďa Veverka
SFK Spectra, Praha -
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK