Logo rubriky
8/1984
  Fandom (další) (8)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1984

Připravte se na diskusi

Jedním z úkolů KK bylo vypracovat návrh, kdo, komu, za co a jakým způsobem by u nás měl hodnotit a oceňovat SF. Diskuse o tomto byla v Teplicích nejdivočejší, snad i proto, že nebyl komplexní návrh, ke kterému by bylo možné se vyjádřit. Diskuse proto byla odložena na Šumperk. Tam bude nyní předložen a projednán následující návrh Koordinační komise.

Systém SF ocenění

       1/ Největší literární ocenění amatérů je Mlok. Veškeré záležitosti spojené s jeho udělováním a spadají výhradně do kompetence organizačního výboru PARCONu.
       2/ Tzv. Mlok za zásluhy /Mlok č. 2/ bude i nadále oficiálně udělován org. výborem PARCONu jako ocenění významného příspěvku k rozvoji sci-fi a fandomu u nás. Na setkáni SFK v Teplicích budou prostřednictvím SFK VŠCHT Pardubice navrženi ogr. výboru PARCONu kandidáti. Druhý Mlok je i mimořádné ocenění a nemusí být udělován každý rok.
       3/ Na PARCONu bude pravidelně udělována cena L. Součka /„Ludvík“/ v následujících kategoriích:
       a/ původní tvorba /autorská cena/
       b/ překladová tvorba /editorská a překladatelská cena/
       c/ tvůrčí počin v ostatních oblastech science-fiction
       Pro kandidaturu je rozhodující uvedení díla do prodeje v hodnoceném roce /kalednářní rok předcházející konání PAHCONu/. Kandidáti kategorie c/ budou vybráni podle návrhů SFK na teplickém setkáni.
       Pořádáním ankety pro kat. a/+b/ /anketní lístky, organizace, zhotoveni cen/ bude pověřen některý SFK. Podoba ceny bude napříště odpovídat vzoru, dohodnutému v Teplicích: dřevěný hranol v poměru 1:4:9, na podstavci s nápisem LDDVÍK doplněným letopočtem.
       Na Čelní stěně hranolu budiž viditelný malý suk.
       Anketa bude dvoukolová: lístky budou zaslány jednotlivým SFK a rozdány účastníkům PARCONu. Hlasy v každé kategorii se sčítají.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK