Logo rubriky
9/1984
  Fanziny a časopisy (další) (9)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1984

O SF píše Svět socialismu číslo 41 (10.10.1984)

V minulém čísle jsme vás stručně informovali o SF ve Světě socialismu. Protože nepředpokládáme, že by fanové tento časopis sledovali, přinášíme nyní přetisk zmíněného článku.
       V Sovětském svazu je vědeckofantastické literatuře už tradičně věnována velká pozornost. O tomto faktu svědčí také existence čtyř specializovaných edic, která sovětské čtenáře pravidelně zásobuje nejnovější domácí i světovou sci-fi tvorbou už téměř dvě desítky let. K zakladatelům sovětské vědecké fantastiky Alexeji Tolstému a Alexandru Beljajevovi se připojili na přiklad Ivan Jefremov a bratři Strugačtí, kteří dnes mají už několik desítek profesionálních a stovky, ba tisíce amatérských následovníků. Výrazových poloh žánru navíc příležitostně využívají i takoví autoři jako Leonid Leonov nebo Čingiz Ajtmatov. Bohatost a kvalita nabídky pochopitelně těsně souvisí se zájmem sovětských čtenářů.
       Jsou to zejména mladí, kteří ve vědeckofantastické literatuře vidi vyjádření svého zájmu a budoucnost člověka i celého lidstva. V SSSR vzniklo již přes 150 klubů přátel vědeckofantastické literatury, které při knihovnách a mládežnických zařízeních sdružují fanoušky tohoto žánru, dávají jim možnost prohlubovat své vědomosti, pokoušet se o vlastní tvorbu a také propagovat vědeckou fantastiku mezi studenty a učňovskou mládeží ve svém okolí.
       Nejaktivnější kluby mají možnost publikovat v oblastním nebo i republikovém tisku, kde mají vyhrazenou pravidelnou rubriku. V té se objevují informace o činnosti klubů, o událostech v oblasti tohoto žánru v SSSR i ve světě taky údaje o nových knihách - což je v porovnáni s našimi periodiky neobvyklé - a také původní povídky a ilustrace členů těchto klubů.
       Takovéto pravidelné práce s mladými autory nese své ovoce - do povědomí našich čtenářů již touto častou vstoupila například manželská dvojice Lukinových z volgogradského klubu Větěr vremeni (Vítr času), kteří se mimo jiné dělí o prvenství ve všesvazové literární soutěži o nejlepší protiválečnou vědeckofantastickou povídku. Další ukázku z tvorby této manželské dvojice přinese letošní dvanácté číslo čs. vydání měsíčníku Sovětská literatura, už tradičně věnované sovětské sci-fi.
       Volgogradský klub patři k nejaktivnějším v Sovětském svazu. Jeho schůzky mají bohatou náplň - od kvízů pres přehledové přednášky, či cykly filmových představení až po pořady pro mládež volgogradských závodů. Pravidelná rubrika klubu už se prosadila v několika oblastních listech.
       Potěšitelné je pro nás zjištění, že ani v Československu není vědecká fantastika popelkou. Specializované adice nám sice chybí, ale i přesto se na našem knižním trhu objevuje řada děl světové i původní sci-fi literatury. Potřebu tohoto žánru dosvědčuje nejen čtenářský zájem, ale i úspěch soutěže amatérských povídek o cenu Karla Čapka v Pardubicích a činnost řady agilních klubů, z nichž nejstarší je Sci-fi klub při FO SSM matematicko fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
       Tento Literární žánr má diky Jakubu Arbesovi. Karlu Čapkovi. Josefu Nesvadbovi a mnoha dalším známým i méně známým autorům v naši literatuře své stálé a nezastupitelné místo. Nu a protože stejně bohatá je tato tradice i v ruské a sovětské beletristické tvorbě, protože mimořádný zájem o tento druh četby, který v Sovětském svazu a jinde ve světě trvá už několik desítek let a protože v poslední době přátel dobré vědeckofantastické literatury (či módněji řečeno sci-fi) nebývale přibylo i v naši republice, chtěli bychom od letošního podzimu povídkovou stránku Světa socializmu alespoň jednou měsíčně věnovat právě tomuto žánru.
       Místo prologu k vědecké fantastice ve Světě socialismu přinášíme poznámku dr. Patra HOLANA, dlouhodobého funkcionáře Klubu přátel sci-fi při matematicko-fyzikální fakultě UK a neúnavného buditele tohoto zajímavého čtenářského hnuti u nás, o činnosti klubů přátel vědeckofantastické literatury v SSSR a u nás a dva příspěvky z úspěšné soutěže amatérských vědeckofantastických povídek o cenu Karla Čapka, jejímž vyvrcholením je pravidelný několikadenní celostátní seminář přátel sci-fi PARCON, pořádaný Vysokou školou chemicko-technologickou v Pardubicích.
Dr. Petr Holan
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK