Logo rubriky
1/1985
  Fandom (další) (10)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1985

PORADA jak má být

Mezi březnovou poradou vedení SFK v Teplicích a listopadovou v Šumperku uběhlo 8 měsíců, během nichž počet klubů vzrostl o dobrých 50% /Z 21 na 31/ A SFK se konečně prosadily i na Slovensku /Košice, Žiar nad Hronom, Spišská Nová Ves/. Osm měsíců, v jejichž průběhu v Teplicích vytvořená Koordinační komise hledala optimální formu své činnosti a během nichž vlastně za pochodu vznikaly první velkorysejší akce: knižní fond, projekt Mekosu a Paměti. A také osm měsíců, ve kterých proběhl Parcon '84, Kounov, první SF víkend a Minicon, tedy čtyři akce většího dosahu a významu. Díky podrobné přípravě jednací ho programu ze strany KK proběhlo rokování v Šumperku na rozdíl od Teplic maximálně rychle a konkrétně, snad jen diskuse mohla být místy obsáhlejší, protože se skoro nechce věřit, že bychom byli všichni tak zajedno, a že k návrhům nebudou mít kluby nějaké připomínky nebo doplňky. Takže zatímco v Teplicích odrovnala po psychické stránce účastníky diskuse, tentokrát se o totéž postaralo více než osmihodinovým maratónem video. Škoda jen, že se „člověkové televizní“ prosadili na úkor kontaktů mezi jednotlivými kluby.
       Popisovat samotný průběh porady je zbytečné - kdo taní byl, má ji jistě ještě v paměti, a kdo ne, toho budou spíše zajímat závěry a výsledky. Jednotlivým bodům bude v příštích Číslech Interkomu věnováno dost místa, takže nyní jen v té nejstručnější formě oficiálního zápisu výsledků jednání:
       Závěry z celostátního setkání zástupců sci-fi klubu v Šumperku 23.-25.11.
       Porady se zúčastnili pověření zástupci těchto 25 klubů: SFK Boskovice /Pavel Kosatík/, SFK Brno „NYX“, SFK Brno „Odysseus“ VÚT, SFK České Budějovice při FV SSM PF, Hr. Králové KVF „Pozemšťan“, SFK „STIMM“ Kroměříž, SFK „T“ Liberec, KPFL Ostrava, SFK VSCHT Pardubice „Salamandr“, Plzeň KVF „Andromeda“, SFK Praha TOS Hostivař, SFK Praha 10, SFK Praha „ADA“, SFK Praha MFF „Villoidus“, SFK Praha VÚMS, SFK ODPM Praha 8 „Spectra“, SFK Praha „Solaris“, Kosmický klub Rokycany, SFK ODPM Šumperk“, SFK Teplice Hvězdárna, SFK Třebíč „Třesk“, SFK Košice „451 F“, SFK Poprad „Prlestor“, SFK Spišská Nová Ves „Castor“, SFK Žiar nad Hronom, SFK Slaný. /P. Kosatík není veden za klub; starý boskovický SFK již nepracuje, vznikl však nový, který ale nebyl zastoupen/.
       1/ K činnosti Koordinační komise nebyly připomínky. Její vztah vůči klubům byl na základě uplynulého období vymezen postulátem, že posláním KK je zabezpečovat efektivní spolupráci SFK a koordinovat náročnější projekty. Míru spolupráce s KK si určuje každý SFK individuálně, pro orientaci bylo uvedeno následujících pět základních stupňů integrace SFK:
       a/ SFK je v písemném styku s někým z KK
       b/ SFK spolupracuje s Interkomem /pasivně - obálky. Úhrada nákladů/
       aktivně - dopisovatelé, přispěvatelé
       c/ SFK se podílí na dohodnutém systému materiálního zabezpečení Činnosti organizovaného fandomu a KK
       d/ členové SFK spolupracují s některým z ostatních SFK v rámci jeho specializace
       e/ SFK je v rámci organizovaného fandomu pověřen některou specializací
       Výsledky práce organizovaného fandomu budou jednotlivým klubům poskytovány za základě jejich možného a skutečného stupně integrace.
       2/ Byly podány informace o specializacích některých klubů. V následujícím období budou jednotlivé kluby pracovat v těchto oblastech:
       SF kreslené seriály - Spectra Praha
       superseznam knih - VÚMS Praha
       superseznam povídek - Spectra Praha
       MEKOS - VÚMS + Spectra Praha
       video - Ada Praha
       SF film - Ada Praha + SFK Košice
       SF a hudba - NYX Brno
       SF kreslený humor - Castor Spišská Nová Ves
       archív diapozitivu - Priestor Poprad
       divočáci - Spectra Praha
       amatérští autoři - KVF Pozemšťan Hradec Králové
       Science-fictionary - KVF Pozemšťan Hradec Králové
       dodatečně přihlášeno: SF plastikové modely - NYX Brno
       dosud neobsazeno: SF divadlo
       Specializované kluby kompletují archívy, seznamy atd. veškeré dotazy k uvedeným námětům, nabídky na spolupráci atd. zasílejte přímo jim. Kromě uvedených specializací organizují ještě některé kluby následující akce s celostátním významem:
       Spectra Praha + Hydrostav Bratislava - Knižní fond
       Salamandr Pardubice - Parcon
       VŠCHT Praha - Minicon
       Castor Spišská Nová Ves - Slovcon
       Teplice Hvězdárna + ODPM Šumperk - porady vedení SFK
       Teplice Hvězdárna - anketa „Ludvík“
       SFK Praha 10 - SF víkend /pobytovky/
       Solaris Praha - SF inspirace ve výtvarném umění
       KK zároveň vyzývá všechny fandy, aby specializovaným klubům poskytly maximální podporu a pomoc včetně materiálů, které mají k dispozici, a to bud k pořízení kopií, nebo aby je přímo věnovali do budovaných sbírek či archivů, které budou k dispozicí nám všem.
       3/ Byl schválen návrh systému a statutu SF cen Čs. fandomu v podobě, předložené KK /viz Interkom č.8/ a následující časový harmonogram ankety „Ludvík“ v bodech
       a + b - nejpozději do setkání v Teplicích poskytnout klubům anketní lístky
       c - všechny kluby zašlou do 31.1. své kandidáty do Interkomu, který otiskne souhrnný seznam kandidátů. Jeho zpracování bude provedeno na Teplické poradě. Pořádáním a zajištěním ankety byl pověřen teplický SFK.
       4/ Vzhledem k nebezpečí nekontrolovaného růstu různých soutěží a tím i poklesu jejich úrovně KK vyzvala SFK, aby soutěže koncipovaly jako; klubové či krajské. V celostátním rámci bude KK propagovat a podporovat pouze následující, již zavedené soutěže:
       literární: „O cenu K. Čapka“ /SFK Pardubice VŠCHT Salamandr/
       „O huňáče zeleného“ /SFK MFF Praha Villoidus/
       „Šulét“ /SFK Šumperk ODPM/
       „Pseudovyabstrahovaná Judita“ /SFK Boskovice - P. Kosatík/
       „Stříbřitělesklý halmochron“ /SFK Plzeň/
       výtvarné:
       „O ufíkův talíř“ /SFK České Budějovice/
       Další soutěže mohou do tohoto preferenčního seznamu být zařazeny pouze v případe, že dosud nemají odbodu.
       5/ Uskuteční se celostátní klubová anketa o nejlepší původní SF knihu ke 40. výročí osvobození ČSSR sovětskou armádou.
       - podklady pro anketu sestaví ing. Pavel Weigel
       - realizaci ankety zajistí KK
       - uzávěrka anketních lístků bude 28. února 1985
       6/ SFK byly informovány o perspektivách a práci interkomu. Bylo zdůrazněno, že zástupci klubu, kteří jej dostávají, jsou povinni seznámit s jeho obsahem ostatní členy. Každý SFK dále určí a nahlásí jednoho svého zástupce, který bude zodpovídat za aktuální zpravodajství o činnosti klubu.
       7/ SFK se dohodly na regionální koordinaci své činnosti i Brno - pověřen SFK NYX Slovensko - pověřen SFK Hydrostav
       8/ SFK se dohodly na způsobu materiálního zabezpečení společných akcí fandomu a klubů /kufříkové pořady, archívy diapozitivů, hudby a kreslených seriálů, videokazety. Interkom a jeho distribuce, knižní fond atd./
       Materiály, sbírky a archívy vytvořené prostřednictvím dohodnutého systému v rámci jednotlivě specializovaných SFK budou majetkem ve správě klubu, jemuž byla svěřena specializace.
       9/ SFK byly informovány o těchto probíhajících nebo připravovaných akcích: MEKOS, SF víkendy. Knižní fond, kufříkové pořady, štafeta Paměť, Kounov '85, Parcon '85, Slovcon '85
       10/ Na jaře 1985 /pravděpodobně 1. - 3. března/ se uskuteční další celostátní porada vedení SFK v Teplicích. Na pořadu bude roční zhodnocení práce KK, příprava Parconu '85, zapojení do Paměti, realizace kufříkových pořadů, zhodnocení činnosti specializovaných klubů se zřetelem na praktickou využitelnost pro klubové pořady a další akce a otázky související s fandomem a činností SF klubu.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK