Logo rubriky
1/1985
  Fandom (další) (10)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1985

SFK se představují: Boskovice

Po přestěhování P. Kosatíka z Boskovic do Prahy /nyní SFK Spectra/ to vypadalo, že SF v Boskovicích bude zapomenuto, neboť většina členů SFK Boskovice byla již ženatá, na vojně, nebo neměla čas. Leč počátkem prosince nám přisel dopis... /z něhož vyjímáme/...
       V našem krásném městě Boskovicích vznikl nový moravský klub. Ustanovující schůzka se konala 27.11. 1984 v zámeckém skleníku v Boskovicích a sešlo se na ní na 30 fanoušků SF literatury. Naším zřizovatelem se stalo Městské kulturní středisko a vytvořilo nám tak vynikající podmínky pro činnost: financuje nákup knih do společné SF knihovny, promítání filmů, cestovné + diety pro hosty, zajišťuje prostory pro naši činnost. Od nového roku budeme mít k dispozici klubovou místnost UKS cca pro 50 lidí, zakoupí i vlastni promítačku atd.
       Naší ustanovující schůzky se jako host zúčastnil i brněnský spisovatel K. Blažek. Navázali jsme výhodnou spolupráci s Filmovým klubem v Boskovicích, který pro nás bude promítat cykly SF filmů, takže ty 3/4 roku příprav na založení klubu stojí za to. Členskou základnu tvoří mladí lidé kolem 25 let, máme však i skoro 50ti letého fana a spoustu dívek a žen. Zatím jsme ještě v plenkách, každá dobrá rada drahá. O ustavení klubu jsme zaslali zprávy do MF, MS a okresních novin s výzvami o kontakt. Vedoucím klubu je Vladimír Šamšula, 26-letý instruktor KV SSM v Brně, adresa: V. Š., Sv. Čecha 15, Boskovice 680 01.
       Náklad 50 listů formátu A4 Sestavuje a za obsah odpovídá V. Veverka. Leden 1985.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK