Logo rubriky
11/1985
  Cony (další) (20)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1985

SLANÝ /ne/MASTNÝ /ne/SLANÝ

Seminář o fanzinech, který po technické stránce dokonale zajistil sfk Slaný (hlavně díky výborným „domácím“ kuchařkám) podle mého názoru (ne)splnil svůj účel. (Ne)ptáte se proč? Odpověď je nasnadě:
       (Ne) mám nic proti (ne) vedení diskuse stylem „A teď předávám slovo...“, ale (ne)myslím si, že (ne)bylo (ne) vhodné (ne) zamezovat diskusi vždy, když se (ne) začala rozbíhat, a to s (ne) odůvodněním, že o tomto bodu programu se (ne) bude (ne)hovořit za dvě hodiny. Protože se také (ne)lze (ne)divit, že celé (ne)rozsáhlé kolokvium (ne) pochopitelně (ne)došlo k žádným závěrům. (Ne)vyslechli jsme tři (ne)přednášky o českých a zahraničních fanzinech a světových sci-fi časopisech, které (ne) přednášeli přednášející (nepříliš disponovaní hlasem a tak se (ne) lze (ne)divit, že některé (nejméně tvrdé nátury (ne) začaly (ne)usínat a (ne)nudily se.
       (Ne)dá se (ne)uvěřit, že těch pár účastníků (ne)dospělo i alespoň k dílčím výsledkům. (Ne)bylo rozhodnuto o (ne)dodělání bibliografie československých fanzinů a (ne)bylo (ne)zkritizováno (ne)etické chování některých (ne)přítomných editorů fanzinů, kteří (ne)přejímají materiály bez (ne)souhlasu autorů.....
       ...To ale (ne)bude asi všechno. Už 80 (ne)těším na další seminář.
-Jaroslav Olša jr.
sfk Spectra, Praha *(Ne)hodící se (ne)škrtněte)

Příspěvek

„Slaný (ne)mastný (ne)slaný“ je svéráznou reakcí předsedy našeho sfk na kvalitu pracovní náplně semináře o fanzinech, napsaný krátce po jeho konání. Abychom nebyli nařčeni z negativistického přístupu, otiskujeme na dalších stránkách rozsáhlou a podrobnou reportáž redakce Světelných roků, které tímto děkujeme za poskytnutý materiál.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK