Logo rubriky
11/1985
  Fandom (další) (20)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1985

Z klubové praxe

       Na šumperské poradě se ozvaly hlasy, požadující v interkomu více informací z jednotlivých klubů, o jejích praktické činnosti.
       V tomto čísle přinášíme jako možnou inspiraci pro mladší sfk ukázku programu pořadů sfk Šumperk.(1 x měsíčně).
       září
       - evidence členů, vybráni příspěvku
       - vyhlášení Šulétu 86
       - informace z Tatraconu 85
       - tisková beseda s mimozemšťany
       - rozdělení klubových akcí na II. pól.
       - video
       - zajištění organizace celostátního setkání vedoucích klubů v Šumperku
       říjen
       - „Co jsme ve škole neměli“ beseda
       - Makropulos č. 9 listopad
       - „Magický krystal“ - beseda na počest VŘSR, základy ruské a sovětské fantastiky
       - hosté - L.Dvořák (Sovětská literatura) Ivo Železný (Odeon)
       prosinec
       klubové posezení: burzu knih a povídek píšeme společně povídku (Vánoce 2085)
       poslaly nám kluby...(zajímavosti z činnosti jiných klubů)
       Osobnosti sf - R. Bradbury
       video
       Makropulos č. 10
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK