Logo rubriky
2/1986
  Fandom (další) (23)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1986

Kdo to ví odpoví... ?

Není to ani týden, co se mi dostaly do rukou listopadový a lednový IK - „Vzpoura mladých důstojníků"' a „OK“. Ten první mi jen potvrdil, že závěr a jeho plnění jsou dvě rozlišné věci. A snahy „hnát KK před sebou“ nejsou v současnosti realizovatelné. Obsah druhého na první pohled působil jako bomba. Co se vlastně stalo? Vzniklo sdružení pražských „Ostatních klubů“, které se snaží dosáhnout něčeho nezávisle na KK. A některé důsledky?
       V zásadách „OK“ neuvedly žádnou formulaci, která by mohla působit dojmem, že vzniká ve fandomu opoziční skupina. Leč, co není zcela zřetelné ale vyplývá zcela ze situace...
       l/ „OK“ se nezúčastní na MTZ,
       2/ V. Veverka bude dál plnit své úkoly v KK, ale mimo KK. Ve světle závěrů ze Šumperka to vlastně znamená:
       Adl/ „OK“ se vlastně vědomě vystavují možnosti „sankcí“ KK,
       Ad2/ V. Veverka si /formálně uvolnil ruce pro svou koncepci činnosti.
       Ovšem v praxi - formulace závěrů v Šumperku vyzněla poněkud mlhavě. Kluby, které se aktivně zúčastňují akcí fandomu, budou „preferovanější“ než ty ostatní. Dobře, ale čím může KK prakticky nepreferovat „OK"? Na podzimním jednání se hovořilo o zastavení přísunu IK, kufříkových pořadů, videokazet, omezení přístupu na akce fandomu - Parcon, Minicon atd. Jenže - IK vydává SFK Spectra, kufříkové pořady může nabídnout také hlavně Spectra, videofond obhospodařuje ADA a o pražských klubech, které organizují Minicon a pomáhají i na PARCONu se ani zmiňovat nemusím.
       Takže: Jaký význam má to, na čem jame se v Šumperku málem nedohodli? Na to opravdu nemohu odpovědět. Vím jen to, že už na poradě se stávala situace v některých bodech neudržitelnou. Nyní přišla změna, která visela ve vzduchu, ale je to to, co jsme čekali? Co konkrétního přinese vznik „OK“ klubům a divočákům mimo Prahu? Proč se KK k existenci „OK“ nevyjádřila?
       Vznik „OK“ zatím pro mimopražské kluby přinesl více otázek než výsledků. Co bude dál? A hlavně jak? Na to by mohla odpovědět jarní porada - ta ovšem, podle posledních zpráv „visí ve vzduchu“.
- Petr Baubín
KVF Andromeda, Plzeň -
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK