Logo rubriky
5/1986
  SF film (další) (26)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1986

SCI-FI FILM na našich plátnech

Již delší dobu zůstává naší filmovou veřejností nepovšimnuto jedno ze stěžejních děl naší kinematografie. Jedná se o film natočený v koprodukci s filmovými studii MGM a Paramont, což by již samo o sobe mělo být zárukou skutečně dobré kvality. Mnozí ze znalou si už bezpochyby domysleli, o který z výtvorů našich umělců se jedná.
       Ano, je to komorně laděný velkofilm

MLČENÍ DOKTORA RAMPASE

Děj se začíná v malé, ale známé střediskové obci Cibulice. Na výpomoc do místního JZD přijíždí mladý doktor Rampas. Zdejší zooteohník Bedrna, specialista na chov vepřů a telat, totiž dospěl k závěru, že jestliže je ve strojírenském průmyslu možné dosáhnout takové situace, kdy dělník sám kontroluje kvalitu a množství vykonané práce1, bude toto možné i v zemědělství. To se vlastně stalo součástí jeho zlepšovacího návrhu na snížení pracovních sil v živočišné výrobě, podle jeho projektu mají krávy samy kontrolovat kvalitu mléka i vlastní dojivost. Po počátečních úspěších - kdy se mu podaří přežvýkavcům vysvětlit jak obsluhovat příruční analyzátor mléka, se však dostává do slepé uličky, krávy totiž jsou schopny počítat pouze ve šestkové soustavě. *
       A tady začíná úloha mladého a nadějného dr. Rampase. Který chce obyvatelky cibulického kravína naučit převodu ze šestkové do desítkové soustavy, původně sice uvažoval i o často užívaném hexadecimálním kódu, ale upustil od něj, protože k němu od malá pociťoval nepřekonatelnou averzi, srovnatelnou jen s pocity člověka trpícího arachnofobií v roli kosmonauta Jana z posádky hvězdoletu Galaxia.
       Po týdnu přepravných prací se doktoru Rampasovi podaří přesvědčit předsednictvo družstva, že k výuce matematiky je zapotřebí kulturnějšího prostředí, nějž Jaké poskytuje místní kravín. Důsledkem toho bylo, že si jeho čtyřnohé a dvounohé svěřenkyně vyměnily místo se žáky 8 třídy místní ZŠ. **
       I když se mezi rádoby zasvěcenými začalo šeptat, že krávy během 14ti dnů pochopily řešení homogenní lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty a výpočet objemu anuloidů pomocí trojrozměrného integrálu pro ně neznamenal žádný problém, doktor Rampas při položení jakékoliv otázky mlčel. A to se dál stupňovalo. Doktor Rampas začínal mlčet i v místním pohostinství, kde dříve všem okolosedícím ochotně vykládal svou statistickou teorii pivních grup. Po Cibulcích se pomalu začíná šeptat že Dr. Rampas společně se svými žačkami pracuje na novém matematickém modelu dojení, ale zpráv je málo a doktor Rampas mlčí dál.
       Co se za jeho mlčením skrývá? Co se děje v bývalé sborovně cibulické základní školy? To vše se můžete dozvědět z napínavého velkofilmu MLČENÍ DOKTORA RAMPASE
N. T.
       * 4 nohy + 2 rohy pozn. red.
       ** zajímavé je, že žáci od té doby upustili od užívání výrazu vole, krávo apod. pozn.aut.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK