Logo rubriky
6/1986
  (27)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1986

Tradice ?

Na podzim roku 1985 došlo v břeclavském hostinci „Zimní stadion“ historické události, jejíž význam bude dostatečně doceněn zřejmě až v průběhu několika dalších generací. Zveřejňujeme text dokumentu, který byl na tehdejším zasedání přijat.

Zakládací listina University Karla Hlouchy

       Anžto všechny národy naše proslaveny jsou v celém známem vesmíru i přilehlých končinách svojí vzdělaností a vědychtivostí a doposud se musely doprošovat vzdělání u cizáckých civilizací, téměř naprosto odkázány na sporadické jich návštěvy a odsouzeni býti snad navěky externím studentem na mimogalaktických universitách, rozhodly se po dlouhém váhání a snaze o upřímnou dohodu k radikálnímu řešení přistoupiti a vlastní vysoké učení založiti a tím bohdá navěky vymknouti se z nedůsledných a často diletantských zákroků, pedagogických ze strany cizích universit.
       Tento náš krok /malý pro člověka, velký pro lidstvo/ nechť je ne věčné časy brán co počátek kulturní e vědecké samostatnosti naší planety, který v perspektivě dalších tisíciletí pečlivou vědeckou prací a usilovnou evolucí přeroste v naprostou soběstačnost a snad i vzájemnostačnost, jak by to i odpovídalo bohatým kulturním tradicím i strategické poloze naší planety.
       Výbor pro kulturní samostatnost Země.
       Tímto aktem byla zahájena činnost jedinečné instituce v dějinách národa Země. Ač musíme s politováním konstatovat, že se dosud nepodařilo splnit všechny naděje do tohoto ústavu vkládané, přestála naše universita mnohá protivenství kladená domácí i mimozemskou opozicí a hledí s nadějí do budoucna.
       Úspěšně se rozvinula vědecká činnost, a to hlavně v oblasti futuronomie, i když pozoruhodné práce byly vypracovány i v gastrologii, a k objevným závěrům dospívá téměř denně vědecký tým katedry experimentální historické radixologie. Čili na tomto poli může být vedení university spokojeno. Dokázují to /totiž oprávněnost naší hrdosti nad dosaženými výsledky/ i pozitivní ohlasy naší práce v zahraničí: zdravice z vědeckého kongresu eschatologů severního Grónska a pozdravný telepatogram ze zasedání Svazu liberálních spiritistů v Johanesburgu.
       Zcela bez výsledků však zůstala naše snaha o publicitu. S mimozemskými sabotážemi hubícími naši práci na prvním čísle vědeckého bulletinu jsme se nedokázali vyrovnat. V důsledku toho jsme se myšlenky na vlastní bulletin dočasně vzdali.
       Stejně tak je nulový výsledek v činnosti pedagogické, kde však činnost ani nebyle zahájena, a hodláme ji rozjet až po prázdninách.
       Veškeré podrobnosti o zmíněných vědeckých výsledcích a vnitřním životě university se obec SF dozví též na podzim, ať již z našeho vlastního bulletinu, či ze stránek některého z fanzinů, který projeví ochotu vypomoci nám v případě delšího spiknutí mimozemšťanů.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK