Logo rubriky
6/1986
  (27)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1986

KLÍČ - Klub Líných Čtenářů

       Cílem akce je shromažďovat obsahy fantastických novel a i románů, což by mělo v prvé řadě sloužit k přehledu a orientaci v produkci SF literatury, která u nás vyšla.
       V nejbližší budoucnosti se chceme zaměřit na uzavřené tematické celky, které by pokud se někdo najde s tiskovými možnostmi mohly vyjít ve větším nákladu /cca 100 výtisků/.
       První celek bude zaměřen na kosmickou SF, která vznikla před rokem 1945, druhý pak na dílo H. G. Wellse. V tematických celcích by mělo být místo i na životopis autora,kompletní bibliografii a ukázky z popisovaných knih.
       KLÍČ má v současné době asi 130 obsahů. Mezi Jeho nejaktivnější přispěvatele patří I. Kolek, M. Vaculík, V. Ochmanský, L. Příhoda a jiní.
       Pro zájemce uvádíme několik bližších informací: obsah je psán na stroji, formát A4, co nejvíce kopií, stručný obsah děje, bibl. údaje, kratičká recenze a zdůraznění nejzajímavějších momentů díla. Případně je možné přiložit ještě jeden list s ukázkami z charakteristických a nejzajímavějších pasáží.
       Kdo se stane členem KLÍČe a bude pravidelně přispívat, dostane všechny již zpracované obsahy. Bližší informace dostanete na adrese /kam také posílejte hotové obsahy/:
       Ing. Zdeněk Páv, Plzeň, Ke Kukačce 7, 312 15
       Dále uvádíme seznam knih dosud zpracovaných v KLÍČi, aby ti, kteří by se hned pustili do psaní nebyli vystaveni nebezpečí objevování již objevovaného.
       I VÁŠE Jméno se může objevit mezi autory klíče
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK