Logo rubriky
6/1986
  Fanziny a časopisy (další) (27)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1986

Noviny, které mám rád

Netrpělivě vždy čekám, až dostanu do rukou Informátor olomouckého sfk Futurum, a pak si ho s chutí přečtu.
       Podle mého názoru má takhle vypadat fanzin. Řada sfk sice fanziny vydává, avšak ty ve své absolutní většině zastupují sf magazíny, jež u nás vůbec neexistují. Vycházejí v nich hlavně povídky, buď vlastní nebo přeložené. Ty by ovšem měly být uveřejňovány ve sf magazínech určených širší věřejnosti. Klubové fanziny by se správně měly věnovat životu klubu a fandomu. To olomoucký Informátor splňuje v plné míře.
       Věnuje se životu klubu, jeho schůzkám, zveřejňuje své současné programy a budoucí plány. Neváhá všechny své členy jmenovat plným jménem, ať v dobrém či ve zlém. Není to klub anonymní. Neznám sice jeho členy osobně, ale znám jejich jména a jejich činnost, a tak se mohu cítit jedním z nich.
       Není mi cizí jejich smutek, že jim zavřeli vinárnu, v níž se občas scházeli, ani radost, že získali video a připravili velký fanzin. Vím, kolik mají členů, kdo je aktivní kdo se „veze“. Vím, kdo se kam vydal a co tam zažil. Vím, co dělají a co hodlají uskutečnit. Jsou to dobré noviny a vydává je dobrý klub.
       V mnohých klubech existují technické překážky, jež brání tomu, aby mohly následovat příklad olomouckých. Výrobní lhůty fanzinů jsou cesto tak dlouhé, že by podobné zoravy rychle zastaraly a staly se tak historií, nikoliv současností, což je pro tento typ fanzinů nutností. Přesto si myslím, že ty kluby, které mají technické možnosti, by takové fanziny měly vydávat. Kluby ve své většině vznikly proto, aby se jejich členové vzájemní seznámili a našli tak spřízněné duše se stejnými zájmy. Sfk jsou od Plzně až po Košice. S kamarády z jiných klubů se stěží setkáváme jednou dvakrát na nějakém conu. Ale kolik scifistů se ještě vzájemně nezná. Domnívám se, že takové klubové noviny jsou jedinou možností vzájemného poznání a seznámení. Jejich prostřednictvím bychom přestali být anonymní masou, a stali bychom se kamarády, kteří by bez ohledu ne vzdálenosti mohli sledovat svou činnost i své osudy. Utvrzovalo by to jednak náš zájem o práci ve sci-fi, jednak, a to hlavně, naše kamarádství.
E. Čierny, Klub J. Vernea
       INTERKOM - metodicko-informační zpravodaj sfk PARSEK při FD SSM FSI ČVUT. Vychází nepravidelně. Náklad: -9O- registrovaných výtisků. Jen pro potřebu klubu. NEPRODEJNÉ. Neprošlo jazykovou ani stylistickou úpravou. xx Sestavila Ivona Karáskova. Za obsah odpovídá P. Březina. Na čísle se podíleli externí spolupracovníci. xx Číslo bylo dokončeno: 3. 8. 1986 xx ZPRÁVY PRO ODBĚRATELE
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK