Logo rubriky
7/1986
  Fanziny a časopisy (další) (28)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1986

Zoufalé hledání

Námět k tomuto článku mě napadl, když jsem se u Jardy Olši probíral jeho sbírkou fanzinů. Zpočátku jsem to dělal s chutí, později už s menší, ještě později už jen a přemáháním, které vyústilo v činnost křečovitou. Kdyby jen křečovitou, ale ono i zbytečnou! To proto, že jsem nenašel to, co jsem hledal. Totiž kvalitní fanzin. Jak to, ohradí se teď nějaký šéfredaktor, a co ten můj? Ha tuto případnou otázku odpovídám; Asi ho J.Olša ve své sbírce neměl. Současně však musím podotknout, že je to značně nepravděpodobné, protože Jarda je naším největším sběratelem tohoto artiklu. Co mi tedy na té hromadě papíru, souhrnně se zvoucí fanziny vadilo?
       Především neucelenost koncepce, pokud byly alespoň její náznaky. Povídka sem, povídka tam, mezitím nějaký většinou špatně stylizovaný a ještě častěji štvavý článeček. Soustřeďme se však na povídky. Překladové, pokud nějaké jsou, bývají dobře vybrány i přeloženy. Skvrnou na do té doby ještě jakž takž čistém štítě je dublování. A to platí zvlášť /a vlastně jedině/ pro povídky překladové. Někdy si člověk přečte jedno a to samé ve třech fanzinech! Copak by se nenašel jiný překlad /tím myslím samozřejmě jiný titul/? Takhle ztrácí vydávání smysl. Co se týče povodních povídek, bývají mizerné. Grafomanské, začátečnické, opakující se. Tento fakt potvrzuje i skutečnost,že jsem zatím neviděl jednu a tu samou povídku ve dvou různých fanzinech. Na tomto místě prosím všechny, kteří to štěstí měli, aby mě informovali prostřednictvím redakce. Jsou samozřejmě výjimky /myslím co se týče kvality/, ale ty zanikají v temnotách vrhaných těmi ostatními.
       Dále grafická úprava. Na vyjádření jejího stavu mi stačí
       jediné slovo, které kupodivu u mnoha redaktorů nebude znít výborná, ale právě naopak příšerná. Je to mnohokrát dáno druhem tisku, ale nemusely by tam snad být ty hrozné pravopisné chyby a překlepy. A co když v textu,který píši hodinu, udělám chybu, namítnete. Rada je jednoduchá, milý Watsone. Opět záleží na druhu tisku. Jako příklad uvedu několik nejobvyklejších druhů a způsobů, „jak na těchto typech opravovat chyby: XEROX - předlohy pro xerox se obvykle píší na stroji. Zde existuje mnoho způsobů. Jedním z nich je například lámání do sloupečků. Člověk pěkně píše text do sloupečků, a když udělá chybu, chybný řádek odstřihne. Sloupečky pak nalepí na papírovou podložku a předloha je hotova. Dále existují spousty gum, zabělovacích tužek a bílých barev, no jéje. U druhého nejobvyklejšího způsobu, cyklostylu, existuje přípravek, kterému se odborně říká růžová vodička, a ten je během pěti minut schopen chybu zlikvidovat. Zní to neuvěřitelně, ale je to tak.
       Závěrem bych chtěl podotknout, že za svými názory pevně stojím a jsem kdykoliv ochoten obhájit je v praxi.
Pavel Kočiš
       INTERKOM - metodickoinformační zpravodaj sfk PARSEK při FO SSM FSI ČTUT. Vychází nepravidelně. Náklad: -90- registrovaných výtisků. Jen pro potřebu klubu. NEPRODEJNÉ. Neprošlo jazykovou ani stylistikou úpravou. Sestavila Ivona Karáskova. Za obsah odpovídá Pavel Březina. Na čísle se podíleli externí spolupracovníci. Číslo bylo dokončeno: 18.10.1986
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK