Logo rubriky
8/1986
  Fandom (další) (29)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1986

SFK se představují

SFK 451°F

       rok vzniku 1984
       zriaďovatel: Dóm ČSSP, Moyzesova
       adresa: Dóm ČSSP, Moyzesova
       Milan Haliena
       Igor Melicherčík
       451°Fahrenheita - je tou teplotou, pri ktorej kníhtlačiarsky papier vzplanie a zhorí. Ak položia pred teba papier, píš na iný.
       Klub bol založený v novembri 1984 za hlavného prispenia Petra Sadovského, sprvu ako pivničný klub FV SZM pri Elektrotechnickéj fakultě; odkiaľ onedlho prešiel pod patronát Domu ČSSP.
       Emblém klubu - prita, vytvoril jeden zo skalných členov a hlavný klubový ilustrátor i tajomník - Igor Melicherčík, ktorého svojrázny slovensky sci-fi humor bol uverejnený i na stránkach ....
       Prevratným rokom pre klub bol rok 1986, kedy vlastne klub začal naplno fungovať, keďže dovtedy bol nútený sa potýkať s mnohými organizačnými problémami.
       Počet členov klubu nieje stály - pohybuje sa medzi 20 - 25 členmi povetšinou z radov vysokoškolákov, či technickej inteligencie.
       Klub vyvíja rozlahlů vnútornú i vonkajšiu činnosť. Má štyroch píšucich autorov, ktorý sa zúčastňujú literárnych súťaží na Parcone, Tatracone, či Chronocone. Má troch kresličov, ktorý sa zúčastnili súťaže o kreslený seriál - Bomák. Pre interné potreby členovia klubu prekladajú cudzojazyčné poviedky a romány. Náplňou schôdzok sú informácie z klubového života, besedy o sci-fi filmov, informácie o nových knihách, o nových filmoch, diopásma, fonotéka sci-fi hudby. Členovia klubu si založili a stálo rozširujú zbierku rozhlasových hier, adaptácií kníh i prednášok z oblasti sci-fi. Zbierajú obrázkové seriály z oblasti sci-fi, či známky z oblasti kozmonautiky. Klub si vytvoril pre internú potrebu zoznam sci-fi literatúry v knižniciach členov, ktorý neustále doplňujú.
       Klub nadviazal kontakt s klubom mladých autorov, príležitostné navštevuje prednášky astronomického krúžku v Košiciach.
       Pre verejnosť členovia klubu pripravujú časté burzy kníh, audiovizuálne pásma. Robotika veselo i vážne, Vývoj kozmonautiky, poriada filmové predstavenia filmov žánrov sci-fi z fondov slovenskej požičovne, či výstavky slovenského sci-fi humoru z vlastnej tvorby.
       Klub bol spolu organizátorom Tatraconu '86, kde vystúpili s veľmi úspešným programom „Hadej poviedku“ a „Stalker“ .
       Budúcnosť je sľubná - črtá sa klubovňa, počítač i video. Klub hľadá kontakty s sci-fi klubmi v ZSSR i iných socialistických štátach. Do jeho radov často zavitá spisovateľ Jozef Žarnay.
       Klub vydá časopis poviedok a informácií zo sveta sci-fi a ktoré doplňujú vlastné ilustrácie, grafiky a reportáže zo stretnutí sci-fi.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK