Logo rubriky
8/1986
  Fanziny a časopisy (další) (29)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1986

INSPIRACE PRO SCI-FI HNUTÍ

Letošní seminář o fanzinech proběhl stejně jako ten loňský pod vzornou patronací Ladislava Pešky a jeho slanského klubu. Konal se ve dnech 19. - 21. 9. ve Vrbičanech u Slaného a v porovnání s jinými oficiálnějšími setkáními zástupců čs. sci-fi klubů byl poněkud atypický, poněvadž přinesl dva důležité podněty, které v budoucnosti mohou pozitivně ovlivnit jak klubovou práci, tak i celkovou činnost sci-fi hnutí. Po všechny dny trvání semináře totiž bezvadně fungovalo pružné zpravodajství ve formě tzv. „Vrbičanské drbny“, v níž byl otištěn i nejdůležitější bod jednání - neobyčejně inspirující přednáška malíře Theodora Rotrekla.
       Redakci „Vrbičanské drbny“ na místě sestavil její šéfredaktor po předcházející dohodě s pořadateli, kteří dokázali zabezpečit to nejpotřebnější, totiž nezbytnou techniku. Všichni redaktoři pracovali natolik obětavě, až místy vznikalo podezření, zda to nejsou mimořádně inteligentní androidi, kteří se na seminář nenápadně vetřeli a hodlají scifistům ukázat, co všechno se dá při podobných příležitostech zvládnout. Elán a píle, a nimiž virtuózně míchali stále čerstvé porce aktuálního humoru, tolik potřebné recese a záznamů důležitých bodů jednání, z nich totiž nevyprchávaly ani v pozdních nočních hodinách. S lehkostí profesionálů tak názorně předvedli, jak lze semináře a jiné podobné akce oživit a tím i zefektivnit, a tak potvrdili předpoklad, že scifisté jsou především tvořiví.
       S tím bezprostředně souvisí i vystoupení Theodora Rotrekla, jenž na filozofické rovině zanalyzoval vzájemné vztahy umění, vědy a scifi. Ukázal tak dosud neuvažovaný pohled na souvislosti, v nichž je třeba sci-fi posuzovat. Lze proto odpovědně prohlásit, že s obsahem tohoto jeho vystoupení by se měl jako se základním studijním materiálem seznámit každý scifista, který sci-fi nepovažuje za pouhou kratochvíli, nebo za netradiční zdroj příjmů. Ačkoliv Theodor Rotrekl není teoretikem sci-fi, je prvním váženým kulturním představitelem, jenž se obrátil přímo na sci-fi hnutí, aby mu s moudrostí filozofa jasně vytyčil směr, jímž je třeba se dále ubírat. Scifisté nejsou izolovaní specialisté, a proto by se měli zabývat všemi aspekty vědy a sušení se zvláštním zřetelem k filozofii a futurologii. V tomto smyslu by se měli neustále rozšiřovat rozhled, prohlubovat znalosti a měli by působit jako misionáři všeobecné vzdělanosti. V tom je třeba spatřovat velké poslání, které by čs. sci-fi hnutí nemělo odmítnout.
       Ať je to však jakkoliv, v každém případě průběh letošního semináře o fanzinech naznačil, že je nejen nutné, ale i možné kladně zodpovědět základní existenční otázku, která se nad čs. sci-fi hnutím vznáší již značně dlouho: Jsou sci-fisté ochotni na sobě pečlivě pracovat, aby se o nich i nadále mohlo mluvit jako o scifistech?!
Jiří Fidra Praha 10
       V minulém čísle byl zveřejněn objednávkový lístek na Interkom. Doposud neodpovídali zdaleka všichni, jimž je Interkom doručován. Pokud odběratelé v nejbližší době neodpoví, budeme předpokládat, že ztratili zájem o odběr Interkomu, nebo změnili adresu, aniž by o tom dali vědět, a budou vyškrtnuti z rozdělovníku.
-KK-
       Vláďa Veverka prosí kluby, aby mu poslali příspěvky do tomboly na Minicon. Všechno se sci-fi tématikou, co můžete postrádat posílejte na známou adresu:
       Vladimír Veverka, 5. května 64, 140 00 Praha 4
       INTERKOM - metodickoinfomační materiál sfk PARSEK při FO SSM FSI ČVUT. Vychází nepřavidelně. Náklad 90 registrovaných výtisků. Určeno pro vnitřní potřete klubu. Neprošlo jazykovou úpravou. Odpovědný redaktor Pavel Březina. Na čísle spolupracovali Ingrid Wernerová a Filip Bezděk. NEPRODEJNÉ Číslo bylo dokončeno 22. X. 1986
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK