Logo rubriky
1/1987
  SF film (další) (31)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1987

Sci-fi film na našich plátnech: Testament profesora Rampase

Po nečekaném kasovním úspěchu filmu „Mlčení doktora Rampase“ rozhodl se nepočetný štáb jeho tvůrců natočit pokračování.
       Jak si jistě všichni pamatují, s doktorem Rampasem jsme se rozloučili ve chvíli, kdy se stal řádným profesorem archeologie na Karlově universitě. Děj filmu Testament profesora Rampase nás zavádí do doby asi o pět let později, kdy je již profesor světově uznávanou kapacitou ve svém oboru. Setkáváme se s ním poblíže Plzně, v archeologicky ne zcela probádané Příplzeňské pivní oblasti, kde vede expedici pátrající po kosterních pozůstatcích legendárního, byť historicky zcela nedoloženého nestora a zakladatele tzv. „pivní ski-fi“ - Akčildeje.
       Na Plzeňsko přichází profesor Rampas i se svoji mladou ženou Patricii a věrným jezevčíkem Rekem. To je ovšem čin dost odvážný, dá se říci až lehkomyslný, nebol tento kraj není dosud plně civilizován, řádí zde ještě poslední banda pivních skautů a metro sem má být vybudováno až v další pětiletce. Rampas však tvrdí, že ke své vědecké práci potřebuje zázemí a teplo rodinného krbu, proto mu nadřízenými v tomto ohledu není činěno překážek. Potíže dělá pouze mladý, nezdravě ctižádostivý profesorův asistent Peterka, který se více než o vykopávky zajímá o profesorovu ženu. Ze scény však záhy odchází, nebol v důsledku hrubého zanedbání zásad bezpečnosti práce spadne v noci do neosvětleného neohrazeného výkopu, kde si rozbije brýle a ochrne na dolní polovinu těla. Je odvezen do známého léčebného ústavu v Plzni - Borech s diagnózou dvojitá šroubovitá fraktura charakteru. Opět se s ním setkáme až na konci příběhu, kdy je díky nemocenskému pojištění již zdráv jako ryba.
       Zatím se v inkriminované oblasti rozjíždějí další vykopávky a záhy se dostavuji i první úspěchy. Jsou nalezeny hermetické schránky s pružnými disky, na nichž jsou záznamy science fiction daleko starší než jakékoli dosud objevené relikvie tohoto druhu? V hloubce deseti metrů je potom odkryt typický hrob scifisty z historického období. Kostra muže, nepříliš zachovalá, nese na krku zlatý řetízek s plíškem, na němž jsou vyryly osobní údaje zemřelého - typický zvyk lidu ropných poli. Tato relikvie ovšem alespoň neponechává vědce v nejistotě, nešlo-li náhodou o kostru Akčildeje.
       Po tomto nálezu se profesor opět zahaluje do svého pověstného mlčení, kde hodlá, jak tvrdí své ženě i kolegům, prostudovat některé staré spisy v Universitní knihovně. Pravda je ovšem taková, že profesor, neuvyklý Prazdroji, musel alespoň na krátkou dobu prchnout ke své rodné smíchovské desítce.
       Při konzumaci pěnivého moku jej ovšem osvítí nápad. Proto přeci jenom opouští pohostinství a odebírá se do knihovny. Zde si vyžádá přesné údaje o nálezu kostry mamuta na Plzeňsku, ke kterému došlo asi před dvěma lety. Kosterní pozůstatky zvířete byly v dosti zchátralém stavu, proto jejich určení jako pozůstatky mamuta bylo spíše hypotézou. Proto profesor dochází k závěru, že se jedná ve skutečnosti o pozůstatky Akčildejovy, nebol především jejich rozměry odpovídají líčení starých bájí a zvláště potom popisu ve známém „Eposu o Akčildejovi“.
       Rampas však tuší, že za tímto objevem by se mohlo skrývat ještě něco daleko důležitějšího. Proto sepisuje závěť, do které vkládá dosavadní výsledky svých výzkumů, a ukládá ji u státního notáře, kde ji předtím nechal úředně potvrdit.
       Při své zpáteční cestě na příplzeňské vykopávky pak profesor Rampas za nevysvětlitelných okolností beze stopy mizí.
       Co se skrývá za profesorovým záhadným zmizením i za jeho objevem zřejmě dalekosáhlého dosahu? Co všechno obsahuje jeho testament? To vše se dovíme z dobrodružného filmu Testament profesora Rampase.
N. T.
       REDAKČNÍ POZNÁMKA
Film TESTAMENT PROFESORA RAMPASE, který již můžete shlédnout na plátnech našich premiérových kin, zcela nepochybně naváže na kasovní úspěch filmu předchozího od téhož autorského teamu, tj. Mlčení doktora Rampase. Bohužel po stránce umělecké film téměř nic nového nepřináší, zcela nepokrytě se omezuje na těžbu z úspěchu svého předchůdce.
       Závěrem je dlužno dodat, že oba uvedené filmy byly natočeny podle rozsáhlé knižní předlohy, čítající celkem devět svazků. Film Mlčení doktora Rampase byl natočen podle čtvrtého svazku (to je snad důvod, proč méně sečtělému divákovi unikají ve filmu některé souvislosti). Testament profesora Rampase byl potom natočen podle stejnojmenného dílu pátého. Třetí (tedy v podstatě šestý) díl filmu se v současné době natáčí v Barrandovských atelierech.
       Na finančním efektu této trilogie závisí, bude-li se natáčet ještě díl první, druhý a třetí a v neposlední řadě také sedmý, osmý a devátý, jejichž scénáře jsou již schváleny.
       Pro nezasvěcené ještě několik slov o knižní předloze:
       Rozsáhlá nonalogie zachycuje vlastně složitou životní pouť doktora Rampase od narození až do úspěšného završení jeho života.
       V prvním díle se seznamujeme s rodinou mladého Rampase, kde se narodil již s titulem doktora agronatematiky. V dalších dvou dílech potom sledujeme jeho úspěšné studium na různých universitách a posléze příchod do praxe. V díle třetím, již na stránkách IK popsaném, sledujeme jeho činnost v JZD Cibulice a postupný přerod matematika v archeologa, kterýžto obor byl doposud pouze jeho okrajovým koníčkem. V dalších dílech potom profesor postupně stárne a s přibývajícími léty a revmatem se opět vrací k matematice. Na závěr devátého dílu pak podstupuje omlazovací proceduru a celý příběh vlastně začíná opět od začátku. Ve čtení knihy je tak možno pokračovat opět od prvního dílu. Číst ovšem můžeme začít od kteréhokoliv svazku nebol dílo tvoří jednotný, cyklicky uzavřený celek.
Felix
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK