Logo rubriky
5/1987
  Fandom (další) (35)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1987

Navštívenka — sfk ATRASS

       Rok vzniku: 1984
       Zriaďovateľ: Knižnica ZK ROH ZSNP
       Žiar nad Hronom
       Adresát sfk ATRASS, Ján Fabián, Tajovského 32/40, 965 01 Žiar nad Hronom
       Klub vznikol v siedmom mesiaci roku 1984 na podnet v článku v časopise Mladý svet. Založilo ho pár nadšencov sci-fi, ktorým sa podarilo prekonať vtedajšie bariéry a zaujatosť určitých ľudí voči niečomu novému, nazývanému sci-fi. Klub dostal názov podlá bytostí Atrassov a ich civilizácie, ktorá je témou prvej žiarskej sci-fi poviedky, pri presadzovaní činnosti klubu nepomáhal argument, že podobných klubov je už v republike vyše tridsať.
       Po nadviazaní kontaktov s čs. fandomom a spolupráce s inými klubmi sa činnosť klubu ujasnila a obohatila. Veď sci-fi, to nieje len čítanie kníh, ako si mnohý myslia. Členovia klubu sa zúčastňujú celoštátnych stretnutí klubov, zapájajú sa do literárnych súťaží a výstav sci-fi kresieb, obrazov a humoru, besied so spisovateľmi. SFK Atrass je prvým slovenským klubom, ktorý začal vydávať vlastný fanzin s názvom Lémai. Prvé číslo vyšlo už koncom osiemdesatého štvrtého roku o niečo skôr, než známy fanzin Pollux, ktorý vydáva sfk Spišská Nová Ves. Fanzin Lémai v tomto roku rozšíri svoj obsah, čím vyjde v ústrety svojim čitateľom.
       Stretnutia v klube bývajú každý druhý týždeň. Každé z nich vypĺňa vopred určený program, napr. beseda o knižnej novinke, ktorú si členovia za dva týždne prečítajú, aby mohli vyjadriť svoj názor na prečítaný titul a zapojiť sa do besedy. Kto knihu nestačil prečítať dozvie sa jej obsah z nášho podania. Tým predchádzame zbytočnému hromadení u nových titulov, aby nezostávali neprečítané ležiac v poličkách zberateľov. Tradičné býva aj čítanie dvoch, troch dobrých poviedok, alebo prekladov obstaraných členmi klubu. Výmeny kníh, predaj a narastajúci záujem o staršie tituly sú rovnaké, ako v iných slovenských kluboch, niekedy prerastú v zberateľskú vášeň, akú vidieť na parconských dražbách.
       Sci-fi klub usporiadavá trikrát do roka burzy kníh, o ktoré bol v minulom roku nečakaně veľký záujem.
       Aj keď sfk Atrass nepatrí medzi najpočetnejšie kluby, so svojimi pätnástymi členmi, vynasnaží sa pokračovať v doterajšej činnosti aj naďalej.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK