Logo rubriky
6/1987
  Fandom (další) (36)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1987

Parcorán '86

I. Parcon '86 - někde v okruhu Vlada Ríši, Kaji Dvořáka a Ondřeje Neffa se rodí myšlenka na klub veteránů Parconu; samo ovzduší nasáklé magickou pětkou a jistě i dobrým mokem /setkali se totiž již popáté/ k tomu vybízelo.
       II. Interkom 4.12.1986 - v článku „Parcorán“ jsou zveřejněny tři podmínky pro registraci v tomto elitním SF klubu, jehož organizace se podujalo SF muzeum:
       Pl. Parcoránem se stává ten fan, který hodnověrným způsobem prokáže svou účast na všech Parconech od roku '82 včetně.
       P2. Účast lze prokázat:
       a) Svědectvím jiných Parcoránů
       b) Písemnou zprávou o průběhu příslužného conu nebo jeho někeré části.
       c) Jinými průkaznými doklady a dokumenty.
       P3. Každý Parcorán musí alespoň jeden ročník prokázat podle bodu P2. b. Získané zprávy poslouží při vzniku psaných dějin Parconu.
       III. Praha - Parcon '87 /scénář/~ Velebné ticho těhotné slávou okamžiku je vystřídáno fugou hudby sfér, hymnou fandomu. Na pódium vystupuje 15 mužů ostře řezaných rysů a vichry všech galaxií ošlehaných tváří. Řadí se v, sevřený tvar. 15, jež vytrvalo z původních 150 v roce 1982. Předstupují před Mága-Ochránce paměti a stvrzují svou příslušnost k Parcorán-klubu slovy: Nevynechal, ať mě Mathmos pohltí /jestli ano/. Poté jsou třemi údery hlavní paprskometu /maskovaného jako deštník/ pasováni do stavu Parcoránů. Slavnostní akt je završen předáním odznaku s Parconským Mlokem obklopeným šesti hvězdami. Příští rok jich bude sedm.
       IV. Parcoráni ke dni 13.6. 1987 Karel Blažek, Karel Dvořák, Petr Hanuš, Jan Hlavička, Petr Holan, Karel Jedlička, Vojtěch Kantor, Ondřej Neff, Miloš Podpěra, Pavel Poláček, Zdeněk Rampas, Vládo Ríša, František Rodr, Stanislav Švachouček, Jaroslav Veis /v době aktu fyzicky nepřítomen v sále/, Ivo Železný.
       V. O čest vstoupit mezi Parcorány se dále ucházejí: Petr Konupčík, Miloš a Norbett Holubovi a Barbara Ježková.
       Pro ně a další adepty přetiskujeme podmínky pro přijetí. Po jejich splnění mohou požádat SF muzeum o dodatečnou registraci a o odznak. Podmínku P3 (potažmo 2b) nesplnili v dostatečné míře někteří již registrovaní Parcoráni. Je v jejich zájmu, aby tak učinili nejpozději do výměny odznaků na Pareconu '88.
       VI. Parcorán-klub bude existovat dokud potrvají Parcony, proto se zejména od Parcoránů očekává, aby udělali vše proto, aby tomu tak bylo FOR EVER.
       VII. Na Parconu '88 bude rozhodnuto o případném přijímaní dalších členů /nesplňujících beze zbytku podmínku P1/.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK