Logo rubriky
6/1987
  (36)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1987

Nové směry SD

Jan Pavlík
Ve své úvodní přednášce PARCONU '87 se Ondřej Neff zaměřil na rozdíl od minulých let na nejnovější směry a trendy v současné americké science fiction. Sám název přednášky byl poněkud zavádějící /Nová vlna/, neboť ta „už dávno zastarala“. Současné tendence podle přednášejícího směrují jinam:, je to dáno už i vnějšími faktory. V SF prakticky není proti čemu brojit, ba ani proti netolerantnosti předchozí generace, která prakticky přestala, existovat, Nynější etapa je proto charakterizována vnitro-generačními „konflikty“ a konfrontacemi, které vyústily ve dva hlavní směry - tzv. kyberpunk a směr „humanistů“. Přednášející se zaměřil na vysvětlení hlavních rysů těchto dvou směrů: kyberpunk, jehož čelními představiteli jsou William Gibson a Bruce Sterling, se zaměřuje na extrapolaci současného života a techniky do blízké budoucnosti a na její podrobné vylíčení, v němž nechybí ani /místy až šokující/ kyborgizace hlavních postav pří běhu. Skupina humanistu /James Patrick Kelley, Kim Stanley Robinson, Connie Willisová aj./ se zaměřuje spíše na otázky psychologické.
       Ve druhé polovině přednášky ilustroval Ondřej Neff SF kyberpunku vylíčením obsahů hlavních děl Williama Gibsona - povídky „Johny Mnemonic (vyjde v jeho překladu), románu Neuromancer /Hugo, Nebula, Cena P. K. Dickaú a jeho pokračování Count Zero - a jeho „kolegy“ Bruce Sterlinga - románu Schizmatrix.
       Přednáška byla velmi zajímavá a lze říci, že pro českého fana „otevřela nové obzory SF, o nichž až co té doby neměl ani tušení“. Bylo vidět, že přednášející se na námět dobře připravil a má k popisované literatuře dobry vztah, o čemž svědčí i řada doplňujících /až pikantních/ poznámek, kterými svou přednášku prokládal. A rozhodně můžu opakovat své tvrzení z hodnocení Neffovy přednášky ve Slaném, že v žádném případě nebyla přeplněná neznámými informacemi - naopak veškeré údaje mají pro fany svůj význam /ovšemže hlavně pro anglicky čtoucí jako jsem já!/.
       Faktem ovšem je, že tématu velmi prospělo od dob Slaného doplnění o obsahy jmenovaných děl, které to teoretické povídání názorně přiblížily českému fanovi a daly mu představu, co onen kyberpunk vlastně je zač...
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK