Logo rubriky
7/1987
  Cony (další) (37)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1987

Prvý v Prievidzi, druhý v B. Bystrici

Ešte na jesennej porade v Březovej sme sa zástupcovia stredoslovenských sfk z B. Bystrice, Žiliny a Prievidze dohodli na zorganizovaní stredoslovenského miniconu a keďže nápad vyšiel od nás, tak sa 1. ročník mál konať v Prievidzi. Oznam o organizovaní miniconu sa objavil aj v kalendári IK.
       Na našich klubových stretnutiach sme sa snažili nájsť najvhodnejší termín v máji - termín avizovaný v IK. Našiel sa - l6. máj.
       Rozposlali sme pozvánky do 4 stredoslovenských klubov, ktoré boli v adresáři: B. Bystrica, Žiar n/Hr, Žilina a Dubnica n/V. Na pozvánky nám odpovedali tri sfk. Žilinský Spektrum mlčal.
       Prišiel 16. máj a na autách sa dostavili scifisti zo Žiaru a B. Bystrice. Z Dubnice n/V. asi 16. mája neštartovali taniere pre nepriaznivé počasie, ktoré trvalo podlá kaluží vody aspoň od polnoci.
       Žiarski scifisti nám ešte na poslednú chvíľku zapožičali auto i vodiča, lebo nám vypadlo z techn. príčin video, ktoré bolo potrebné na jedno kolo súťaže.
       Po privítaní zástupcov oboch sfk sme mohli pristúpiť k oficiálnemu zahájeniu 1. stredoslovenského miniconu. V zapätí nasledovala súťaž scifistov z oboch klubov, a keďže boli očakávané tri kluby, urobilo sa tretie zmiešané družstvo. V 5-kolovej súťaži najlepšie obstáli bystričania zastúpení M. Sasínkom a O. Krugom. Keďže ostávalo do obeda asi trištvrtehodinu času, presunula sa miniburza do tejto časovej diery.
       Po obede program spestril M. Sasinek prednáškou „Čo Verne netušil“. Potom nasledovala voľná debata pod názvom Posedenie pri káve, na ktorej sa kluby predstavili, vymieňali sa skúsenosti z činnosti, bola dohodnutá vzájomná spolupráca medzi klubmi pri ďalších akciách, hovorilo sa o problémoch, ktoré trápia čs. fandom a najdôležitejšie bolo, že sa sfk dohodli na vydávaní spoločného stredoslovenského fanzinu, ktorý budú financovať a do ktorého budú prispievať rovným dielom. Už pri prázdnych kávových šálkach prebiehala ďalšia prednáška, ale na inú notu - „Ako to vlastne bolo s prascifi na Slovensku“. Podľa výbuchov smiechu sa dalo usúdiť, že sa prednáška podarila.
       Posledným bodom programu miniconu bolo sledovanie filmu LIFEFORCE s vlastným prekladom a mnohohlasným nahovorením filmu. Podlá názoru přítomných film, na ktorom pracovali všetci členovia nášho klubu /len škoda, že ich nie je viac, lebo vo filmoch, ktoré chceme takto urobiť, je niekedy viac postáv, ako členov nášho sfk/ bol zrozumiteľnejší a prehľadnejší, ako keď je dej komentovaný jedným hlasom.
       V krátkych pauzách, ktoré vznikali si prítomní mali možnosť pozrieť nástenky so sci-fi vtipmi, kresbami, plagáty sf a zalistovať si vo fanzinoch.
       Na záver v malej miestnosti. FAN klubu, kde sme sa premiestnili, prebehla ešte neviazaná debata o právě prebehnutom minicone a z pera padlo aj pár písmen do kroniky.
       Okolo 18 hodiny sa začali prítomní, naďalej v nepriaznivom počasí premiestňovať v priestore aj čase na domovské základné s tým, že o rok v B. Bystrici nás bude očakávať lepšie počasie.
-zdb-
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK