Logo rubriky
8/1987
  (38)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1987

Dokončení v příštím čísle

       metodicko-informační materiál KK. Adresa redakce: Interkom, Nad obcí 1/12, 140 CO Praha 4 - Krč. Šéfredaktor: Lik. Hed akce grafické úpravy: Felix, Členové redakce: F. Mravenec, Z. Rampas. Sazba: I. Adamovič. Vychází nepravidelně. Neprošlo jazykovou ani stylistickou úpravou. Náklad: dle počtu SFK v CSSH. NEPRODEJNÉ. Toto číslo bylo dokončeno:
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK