Logo rubriky
9/1987
  Fandom (další) (39)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1987

SFK ZOBOR

       Základná organizácia „Zobor“ Slovenského zvazu ochrancov prírody a krajiny Nitra
       Věc: zrušenie SCI-FI klubu - oznámenie
       Základná organizácia „Zobor“ Slovenského zvazu ochráncov přírody a krajiny Nitra Vám oznamuje, že zrušila SCI-FI klub, preto Vám vraciame Vaše posledné zásielky.
       S pozdravom
       za Výbor Ing. Nina Andrusová
       Interkom metodickoinformační materiál KK. Adresa redakce: Interkom, Nad obcí I/12, 140 00 Praha 4 - Krč. Šéfredaktor: Lik. Redakce grafické úpravy: Felix. Členové redakce: P. Mravenec, Z. Rampas. Sazba: I. Adamovič. Vychází nepravidelně. Neprošlo jazykovou ani stylistickou úpravou, neprodejné.
       Toto číslo bylo dokončeno 20.9. 1987.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK