Logo rubriky
10/1987
  Fandom (další) (40)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1987

Hosté na poradě

Letošní porada klubů se konala na vzdáleném místě - až v Košicích. To se také odrazilo na návštěvě např. z Čechů byla zastoupena Jen Praha, Děčín a Plzeň / Moraváky nepočítám!/. Akce však měla rozhodně dobrou úroveň, o čemž svědčí mj. i to, že na ní byli hosté z ještě větších dálek - dva maďarští vydavatelé SF časopisů a faktický vítěz letošního Ludvíka Jevgenij Guljakovskij. Beseda s těmito hosty patřila bezesporu mezi nejatraktivnější části programu /nepočítáme-li zaryté šediváky, pro něž nic než video nestojí za to/. Povídání maďarských vydavatelů časopisů Vega a Galaktika nám dělalo jen mžitky před očima. Když slyšíme, jak připravují knižní vydání slavných SF děl pro členy „klubu Galaktiky“ a jaká je u nich dlouhá tradice, můžeme si jen povzdechnout... Dozvěděli jsme se rovněž, že příští Eurocon je v Maďarsku, takže - kdo umí maďarsky, nevyplýtvejte si dovolenou, ani příděly forintů! A využívejte svých případných známostí v Maďarsku, ať toho seženete co nejvíc.
       Zlatým hřebem besedy byl určitě duchovní otec inspektora Rotanova J. Guljakovskij. O tom však jinde a jinak. Naší SF obci se ale představil i host domácí, pplk. Moravek /SFK v Liptovském Mikuláši/, který velice fundovaně a zasvěceně hovořil o vývoji psychotroniky u nás i o stavu současného výzkumu. Neměli to s tím lehké, i když dle výslovného tvrzení patří ČSSR mezi velmoci v tomto oboru... Začíná se skromnými začátky týkajícími se působení vnějších biofyzických sil a podmínek na psychický /a snad i zdravotní/ stav člověka. Jenže doktoři to dosud většinou neuznávají a bude třeba mnoho přesvědčovat a přesvědčovat, než se něco svede... Závěrem svého podrobného /možná trochu moc dlouhého, avšak nesporně zajímavého/ povídání vyzval pplk. Moravek přítomné scifisty ke spolupráci, která by podle jeho představ měla spočívat ve zjišťování a utřiďování všech možných paranormálních jevů u nás. Bude to prý dřina, ale udělat se to musí. Konkrétní odezvy na výzvu zatím nebyly / leda snad na „besedách v užším kruhu, na kterých jsem nebyl/ a tak uvidíme, co se z toho vylíhne. Je to však impuls, který určitě přinese nějaké výsledky.
Honza Pavlík
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK