Logo rubriky
10/1987
  SF soutěže (další) (40)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1987

Soutěž „O Šumperský létající talíř“

       SF klub Šumperk vyhlašuje 5. ročník literární soutěže
       „O Šumperský létající talíř“
       B nesledujícími propozicemi:
       - všechny práce se musí vztahovat k vědecké fantastice
       - musí být původní, dosud nepublikované
       - literárním útvarem povídky
       - do rozsahu nejvýše 5 stran normovaného strojopisu
       - stačí v jediném exempláři
       - zaslané do 15.3.1988 na adresu Petr Konupčík, ODPM, Vyhlídka l 787 01 Šumperk
       - k práci přiložte základní údaje: celé jméno, adresu a věk
       - hodnocení provede porota složená z profesionálů a amatérů
       - do soutěže je možno přihlásit nejvýše tři příspěvky
       - vítězové získají Šulét, věcnou cenu a diplom
       - pořadatel si vyhrazuje uveřejnit soutěžní práce ve fanzinu
       metodicko-informačně-publicistický zpravodaj. Adresa redakce: INTERKOM, Nad obcí 1/12, 140 00 PRAHA 4 - Krč. Šéfredaktor: Lik., grafické úpravy: Felix. Členové re akce: B. Pištour, sr., F. Mravenec. Bez sazby. Vychází nepravidelně. Neprošlo jazykovou ani stylistickou dopravou. NEPRODEJNÉ.
       Toto číslo (39) bylo dokončeno v noci: 12/13. 10. 1987
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK