Logo rubriky
11/1987
  (41)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1987

Soutěže

SF klub RUR UKDŽ, SF klub „10“ při OV SSM Praha 10 a AS klub Adama Bernaua při DKPM v Hradci Králové vyhlašují druhý ročník soutěže:

O Cenu Jana Nerudy,

ve vědeckofantastické poesii. Do soutěže lze posílat libovolné básně sci-fi žánru, které nebyly dosud publikovány ani odeslány do jiné soutěže. Počet ani rozsah příspěvků od jednoho autora není omezen. Porota si vyhrazuje právo provést rozdělení do kategorií až podle počtu došlých příspěvků, které je nutno před odesláním označit plným jménem autora. Dále je třeba přiložit list papíru s přesnou adresou, datem narození a rodným číslem. Soutěžní příspěvky v pěti kopiích zasílejte (nejlépe doporučeně) na adresu:
       ÚKDŽ - Klub přátel vědecké fantastiky R.U.R. Náměstí Míru 9, Praha 2, 120 00
       Uzávěrka soutěže je 31.1.1988 (rozhoduje datum doručení).

Kalendář, /výhled na rok '*88/.

       26. 3. '88 Olomouc: Druhý čs. SF ples + Den otevřených dveří + Jarní porada vedení sfk
       ??.7. '*88 Ostrava: Parcon '88
       ??.8. '88 Tatracon (asi 11. - 14. 8.)
       22.10. '88 Šumperk: Seminář o sf filmu
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK