Logo rubriky
11/1987
  (41)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1987

dnes neformálně o:

       Získáme nové zájemce o fandom?
       Československý fandom je jedna z nemnoha organizací, která v praxi uskutečňuje to, o čem se hodně píše a mluví, totiž tvůrčí seberealizaci v podobě odpovídající představám mladé generace. Během své nedlouhé existence už je čím se pochlubit. Naše úroveň je srovnatelná se zahraničím.
       Nelze však přehlížet skutečnost, že SF kluby pracují převážně ve velkých městech a že jde vlastně o uzavřené společnosti. Rozhodně nevyužíváme všech možností získat tvůrci osobnosti ze řad naší mládeže pro účast v soutěžích a činnost v klubech, a to by nám mělo jít především. Pro většinu lidí zůstáváme neznámí.
       Pro propagaci se už udělalo hodně, ale je třeba jít dál. Jednou z možností, ne vždy využívanou jsou vývěsní skřínky. Pořízení materiálu je spojeno s určitou námahou a je škoda, využívá-li se tento materiál jen jednou. Proto navrhuji dělat burzy tohoto materiálu a vyměňovat si jej.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK