Logo rubriky
2/1988
  (43)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

ZÁPISNÍK a FAN-FAN

V čísle 3 Z'88 vyšel další FAN FAN. Od začátku tohoto roku naleznete v Zápisníku anketu zjišťující zájem čtenářů o jednotlivé články a rubriky. Podpořte svou účastí SF!
       Metodicko-informační materiál KK. Adresa redakce: Interkom, Nad obci 1x12, 140 00 Praha 4 - Krč. šéfredaktor: P. Březina. Redakce grafické úpravy: F. Bezděk. Členové redakce: Z. Rampas, M. Hlaváč. Vychází nepravidelné, Neprošlo Jazykovou ani stylistickou úpravou. NEPRODEJNÉ7.
       Toto číslo bylo dokončeno 10.2. 1988.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK