Logo rubriky
4/1988
  (45)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

POSELSTVÍ Z VESMÍRU

Tak se jmenuje kniha C.D. Simaka, chystaná v nakl. Albatros. Ilustruje ji Th. Rotrekl. Uvádíme obsah:
       Smrt v domě
       SousedVšechny pasti Země
       Nutná léčba
       Dvojník
       Přistěhovalec
       Smutkem opilí
odik
       Metodicko-informační materiál KK. Adresa redakce: Interkom, Nad obcí 1/12, 140 00 Praha 4, Krč. Šéfredaktor: P. Březina. Redakce grafické úpravy: F. Bezděk. Členové redakce: Z. Rampas, M. Hlaváč. Vychází nepravidelné. Neprošlo jazykovou ani stylistickou úpravou. NEPRODEJNÉ.
       Toto číslo bylo dokončeno 10.3. 1988.
       Literární revue 2/88
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK