Logo rubriky
5/1988
  (46)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

Výzva

Na jarní poradě proběhla mimo jiné i zajímavá diskuse o vztahu celostátních porad, potažmo jejich délky, a potřebě konat specializované semináře.
       Nedostatek času nám nedovolil ani se důkladněji věnovat otázce priority jevů: totiž zda semináře pořádáme proto, že porady nejsou dost dlouhé, či naopak, zda porady jsou krátké proto, že většina složitějších problémů se řeší na seminářích.
       Využijte možností Interkomu a dopovězte co jste měli na srdečním svalu v Olomouci. Franta Moravec mi psal, přesnou formulaci jsem zapomněl, že Porady stagnují a nemyslí si to asi jen on, viz článek Egona Čierneho.
       Vyjádřete se k úrovni porad a navrhněte nová řešení, proč ne přestavba i v SF hnutí.
Zdeněk Rampas, CL
O složenky na „LZR III“ si můžete psát na adresu SF muzea Interkomu. Při placení napište do zprávy pro příjemce symbol: „LZR III“.
       Metodicko-informační materiál KK. Adresa redakce: Interkom, Nad obcí 1/12, 140 00 Praha 4, Krč. Šéfredaktor: P. Březina. Redakce grafické úpravy: F. Bezděk. Členové redakce: Z. Rampas, M. Hlaváč. Vychází nepravidelné. Neprošlo jazykovou ani stylistickou úpravou. NEPRODEJNÉ.
       Toto číslo bylo dokončeno 9. 4. 1988.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK