Logo rubriky
4/1988
  (47)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 6/1988  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

Jen tak pro pořádek

Považujeme za nezbytné reagovat na článek „Vzhůru /vzhůru?/ do pekla!“ z pera Jiřího Fidry, otištěný v Interkomu č. 3/88, avšak bez zbytečných emocí, jimiž je článek ochucen. Věříme, že nebyl úmyslně napsán tak, jak nakonec vyzněl, ale jsme rovněž přesvědčeni, že nedostatek informací o pravém stavu věcí neopravňuje Jiřího Fidru k takovým invektivám na naši adresu.
       J. Fidra zřejmě neví, že Futurum je klubem, který je dotován zřizovatelem /DK ROH Sigma Ol./ a tudíž nejen ze SF plesu, ale ani z jiných veřejných akcí nemá žádný bezprostřední zisk, neboť veškerý výtěžek v těchto případech náleží zřizovateli, úvahy o jakémsi namaštění kapsy jsou tedy naprosto zcestné a nepodložené.
       Cena vstupenky na /DOD/ bude při předpokládané návštěvnosti sotva postačovat na krytí výdajů , které si DOD vyžádá. Cena vstupenky na II. SF ples není malá, to je pravda, není však vyšší než u obdobných akcí, které zpravidla nemívají zdaleka tak bohatý program. Za ono vstupné chceme totiž návštěvníkům plesu poskytnout odpovídající sumu i kvalitu rozmanité zábavy /viz program II. SF plesu/. Nevíme, zda J. Fidra má představu o cenách, jež je třeba za tyto atrakce zaplatit, a to, pochopitelně, především ze vstupného. Podle předběžných kalkulací by čistý výtěžek ze vstupného měl činit cca 8 000,- Kčs, ten ovšem padne na režijní náklady, které si strhne DK ROH Sigma. Takže nula od nuly pojde.
       Podobně i u odstavce: cituji: „Poněkud záhadná je jedině poznámka, že peníze se mají posílat na adresu P. Konečného.“ Konec odstavce. Není to příliš velká záhada. Tento způsob placení jsme volili z toho důvodu, že zajišťuje největší operativnost a záruky, co se týká zabezpečování služeb pro účastníky naší akce. Samozřejmě, že P. K. ručí svým jménem za stav svěřených financí a není to zodpovědnost malá, ovšem v rámci odpovědnosti za celou akci je to jen část.
       Nevíme, jaké zkušenosti má J. Fidra s organizováním akcí takového rozsahu a významu, jaké má SF ples ve spojení s DOD. Možná, kdyby to jednou zkusil, by pochopil hořkost, kterou v na nás jeho neomalenosti zanechaly. Myslíme si také, že se svými pochybnostmi se mohl obrátit přímo na náš klub a ne jitřit zbytečně veřejné mínění tím, že s nimi běží rovnou do Interkomu. Mrzí nás i to, že ani redakce Interkomu se neobtěžovala nejprve se kontaktovat s námi a ověřit si důvodnost všeho toho, co zveřejnila, i když byla tak milosrdná, že údajně to nejhorší nepublikovala.
       Dalo by se pochopitelně polemizovat s každou myšlenkou, s níž J. Fidra vystoupil na veřejnost svým článkem „Vzhůru do pekla!“. Namísto toho však nabízíme pisateli protifuturiánské filipiky, aby nás navštívil, osobně si prohlédl účetnictví Futura a přesvědčil se, jak jsme si na úkor ubohých hostí DOD a plesu /včetně zahraničních/ namastili kapsu. Protože se chceme zachovat seriózněji než J. Fidra, zasíláme tento dopis nejen redakci Interkomu /zdali i pro nás zbude kousek místa v některém čísle?/, ale také autorovi samému; my jsme u jeho dopisu tu čest neměli.
       Toto je od nás poslední příspěvek k tomuto článku a považujeme z naší strany tuto věc za uzavřenou.
sfk Futurum J. M. & P. K.
       Protože z Olomouce přišli na toto téma dva články, dovolili jsme si je spojit do jednoho, s tím, že vypuštěny byly jen ty části, které se plně dublovaly.
-pozn. red.-
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK