Logo rubriky
4/1988
  (47)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 6/1988  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

NEPŘEHLÉDNĚTE

       Fejeton Ondřeje Neffa /Kmen 13/ „Mládí vpřed /a pánbůh s námi/.

O přihlášky na Parcon 88 pište na adresu:

       Vladimír Kostiha poštovní schránka 13, 723 13 Ostrava Martinov
       Metodicko-informační materiál KK. Adresa redakce: Interkom, Nad obcí 1/12, 140 00 Praha 4, Krč. Šéfredaktor: P. Březina. Redakce grafické úpravy: F Bezděk. Členové redakce: Z. Rampas, M. Hlaváč. Vychází nepravidelně. Neprošlo jazykovou ani stylistickou úpravou. NEPRODEJNÉ.
       Toto číslo bylo dokončeno 13. 4. 1988.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK