Logo rubriky
7/1988
  SF soutěže (další) (48)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

CENY ANTIGÉ ZA ROK 1987 UDĚLENY

na setkání příznivců SF v Brně

Letošní setkáni scifistů na jaře v Brně se konalo 16. dubna 1988 v prostorách Výzkumného ústavu vlnařského souběžně s burzou a dražbou, pořádanou v RUR v Praze; snad proto nebyla účast z Čech taková jako loni. Hlavní náplní bylo přirozeně vyhodnocení III. ročníku literární tématické soutěže, tentokrát na téma „Solitóza“ a udělení cen za první 3 místa. I když dle vlastního tvrzení Člena hodnotícího klubu AF Ing. Smékala se hodnocení podařilo provést až s velkým zpožděním, splnila akce nesporně svůj účel. A kdo byl vlastně odměněn?
       První místo a titul zlatého kandidáta AF 167 za loňský rok získal domácí František Novotný za povídku „Oni si musí vymyslet vždy něco zvláštního“. Druhé místo obsadil a titul stříbrného kandidáta obdržel Josef Pecinovský ze Štětí za povídku „Třetí ostrov doktora Moreau“. Titul bronzového kandidáta si jako třetí odnáší Jan Poláček do Rudné za příběh „Pěkně dýchej, dědečku“.
       Celkem se do soutěže v r. 1987 sešlo 28 povídek. Z řad „profesionálů“ přednesl Karel Blažek úvahy o tom, co muže pro současného člověka znamenat SF, které spojil s jakousi minianketou.
       Samozřejmě byl vyhlášen i další ročník tématické soutěže. Ve čtvrtém ročníku mohou zájemci soutěžit a povídkami na téma „Klíčem je energie“.
       A na závěr - stejně jako loni - si účastníci užili také trochu videa; tentokrát měli příležitost zhlédnou zajímavý film na pomezí SF a fantasy Highlander - Horal. Z Vlastní zkušenosti mohu prohlásit, že určitě za to šedivění stál.
Podle podkladů Ing. Jindřicha Smékala, o průběhu setkáni zpracoval Jan Pavlík.
       Po několika scestných a dezinformujících zprávách snad konečně správná informace: Dle Analogu z ledna 1988 se třetí díl Clarkovy Odysey jmenuje „2061: Odyssey Three“ /2061: Odysea 3/ a mají se v ní objevit věci tak nesouvisející, jako: situace v Africe, Vivien Loighová, „Impérium vrací úder“, zemětřesení v Chicagu a snad i další.
       Tak uvidíme. Čiň se, Tomáši......
- jp -
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK