Logo rubriky
7/1988
  Fanziny a časopisy (další) (48)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

Čtvrtý fanzin

Na obzoru našeho fandomu se objevil čtvrtý fanzin. Po Interkomu (KK), Bonsai - Interkomu (Bonsai) a Informátoru (Futurum) je to banskobystrický Komunikátor.
       Je malý obsahem i formátem, ale plně vyhovuje tomu, čemu je určen. Informuje členy banskobystrického KPVPVF o činnosti klubu, o jeho programu, o tom, co se dělo na minulé schůzce a co bude na schůzce příští. Informuje o dění fandomu, o conech i nových knihách. Členové klubu si oprávněně myslí, že pro každý klub, který má víc než 20-30 členů, je takový fanzin nutný, aby se udrželo klubové povědomí a všichni členové klubu cítili, že jsou členy kolektivu, v němž záleží na práci každého i nich a že jeho práce není anonymní. Zatím je takových fanzinů málo. Ostatní vycházející fanziny jsou spíše magazíny SF a některé dosahují takové úrovně, že by mohly být prodávány široké veřejnosti. Ale to snad není cílem fandomu, zprofesionalizovat se. Myslím, že máme zůstat amatérskými klubisty a v klubech pracovat čistě a radosti, že se můžeme scházet, diskutovat a přátelit se s lidmi stejných názorů. A k tomu nutně potřebujeme fanziny typu Komunikátora.
       Jediná rada: pro tento druh fanzinu je nutná pravidelnost. I za cenu, že by vycházel list papíru. V tomto slouží za příklad Bonsai-Interkom, podle něhož se dají obracet listy kalendáře. Interkom také již dosahuje slušnou periodicitu. Jenom Informátor začíná kulhat, ale chceme věřit, že se z toho dostane. Přejeme Komunikátoru dobrou periodicitu a hlavně mnoho úspěchů v další klubové práci, aby měl o čem psát.
E. Čierny (KJV)
       21.-22.3.1988 se uskutečnil ve Varšavě mezinárodní kritický seminář o současné vědecké fantastice, pořádaný varšavskou universitou a časopisem Fantastyka. O sovětské SF hovořil spisovatel A. Šalimov, o maďarské Béla Rigó, o české Pavel Weigel. Další přednášky byly o fantastice v USA, Velké Británii, Francii, NSR a Jižní Americe. Podrobně byla zhodnocena polská SF. Mezi hosty byli Kir Bulyčov a Ion Hobbana. Byly tu rovněž uděleny ceny časopisu Fantastyka. Jednu z nich, za soustavnou propagaci polské SF, získal Zdeněk Volný.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK