Logo rubriky
7/1988
  (48)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

Nepřehlédněte.

Rozhovor 0. Neffa a P. Frýborta se spisovatelem V. Erbenem v Kmeni 20/88. Nejenže obsahuje myšlenky, které jste ještě neslyšeli stokrát, ale dokonce, což je v týdeníku Svazu spisovatelů spíše výjimkou, se tyto týkají naší literatury (a jejího žalostného stavu).
       Metodicko informační materiál KK. Adresa redakce: Interkom, Libocká 3, 162 00 Praha 6. Šéfredaktor: RNDr. Z. Rampas. Redakce grafické úpravy: F. Bezděk. Členové redakce: Z.Rampas, F.Mravenec. Vychází nepravidelné. Neprošlo jazykovou ani stylistickou úpravou. NEPRODEJNÉ.
       Toto číslo bylo dokončeno 30. 05. 1988.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK