Logo rubriky
88/1908.txt
  SF soutěže (další) (49)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 8/1988  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

Soutěž: O STŘÍBŘÍTĚLESKLÝ HALMOCHRON

       V. ročník literární soutěže O STŘÍBŘÍTĚLESKLÝ HALMOCHRON vyhlášen
       Příspěvky s tématikou cestování v čase zasílejte ve dvou vyhotoveních normovaného strojopisu nejlépe ihned, ale nejpozději do 17. října na adresu: Ing. Karel Jedlička Nepomucká 15, 317 04 Plzeň.
        
PS: Halmochron '87 získala za povídku ROSA MATHIELLA Vilma Kadlečková z Prahy.

Jaromír Formánek

       (sfk GEA II Boskovice) byl dne 24. června 1988 v 9.45 hodin v aule filozofické fakulty UJEP v Brně slavnostně promován
       DOKTOREM FILOZOFIE
       Metodicko-informační materiál KK. Adresa redakce: Interkom, Libocká 3, 162 00 Praha 6. Šéfredaktor: RNDr. Z. Rampas. Redakce grafické úpravy: F. Bezděk. Členové redakce: Z.Rampas, F.Mravenec. Vychází nepravidelné. Neprošlo jazykovou ani stylistickou úpravou, NEPRODEJNÉ.
       Toto číslo bylo dokončeno 25. 6. 1988.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK