Logo rubriky
11/1988
  Cony (další) (52)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

Agrocon v Zajíčkově: Sedlák ve svém živlu

Zřejmě vzhledem k tomu, že Agrocon kolidoval s Euroconem v Budapešti, ukázal se byt předpoklad na poslední chvíli omluveného duchovního otce a verbíře M.H. že půjde o akci minimálně středoevropského významu poněkud mylný. Nicméně hostitelka Eva Hauserová uvádí, že oproti předloňskému Agroconu se účast zvedla o 400%, jelikož kromě jediné účastnice minulého Agroconu Jarmily Přibylové s RUR se dostavila i početná delegace SFK Möbius 2061. /Martine, a mohl si to zaokrouhlit na 500 %/! Po etapovém příjezdu zpestřeném orientační vložkou střední obtížnosti/ najít chalupu „u kravína zahnout doprava“ zas nebylo tak lehké/ jsme se šťastně sešli.
       Po prudké přeháňce jsme se vydali na další pouť za vodou, tentokráte však radioaktivní, a to na nedaleký kopec Křemešník. K našemu zklamání však proslulý periodický pramen pravě vyschnul. Večer jsme příjemné unaveni, avšak s duší klidnou, naplněni jahodami a dojmy, prožili v ohnivé diskusi, ukončené až s půlnocí; předtím však Pepa Daněk dle rady špatného překladu Vonnegutova díla, Sirény z Titanu rozbil stan, rozbil stan, rozbil stan!!!, který potom v té egyptské tmě nemohl najit.
       Probudili jsme se do rurální idylky: z jedné strany hlomozící traktory a z druhé hospodářské stavení, uvedené na pozvánce. Tento den, 10.7.1988, bude zapsán zlatým písmem v historii světové sci-fi. Z disputace na dvoře se zrodil nový styl biopunk. Jeho obsahem je kloning, mutace, geneticky řízená unifikace individui a změna společenského pořádku /„na tomto světě je místo pouze pro jediné pohlaví - možným kompromisem je Hermafrodit“/. Vyměnili jsme si vášnivé teze, avšak nepochopili se navzájem; přesto jsme se kupodivu rozešli v ovzduší vzájemného pochopení, přičemž nám hostitelka dobrosrdečně kynula rýčem. Za rok /snad/ nashledanou!
Exkluzivní reportáž speciálně pro Interkom
napsal M. F.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK