Logo rubriky
11/1988
  SF soutěže (další) (52)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

Soutěž O EMBLÉM CASTORA

       (literární soutěž o SF minipovídku)
       Do 18 roků:
       1. Hádek Andrš /SFK ADA/
       „Metamorfóza“
       2. Alica Kováčova /Muráň/
       „Bumerang času“
       3. neuděleno
       Nad 18 let:
       1. Jiří Turner /Praha/
       „Pohádka?“
       2. Jaroslav Mostecký /Futurum/
       „Jedenáctý rok“
       3. Jan Poláček /SFK RUR/
       „Milovníci lidí“
       Interkom Materiál KK. Adresa redakce: Interkom, Libocká 3, 162 00 Praha 6. Šéfredaktor: RNDr. Z. Rampas. Redakce grafické úpravy: Bezděk. Členové redakce: Z. Rampas, P.Mravenec. Vychází nepravidelně.
       Neprošlo Jazykovou ani stylistickou úpravou. NEPRODEJNÉ.
       Toto číslo bylo dokončeno 14. 9. 1988.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK