Logo rubriky
14/1988
  (55)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

Deset souvislých souvětí

Byl jsem a toho, když v kroužku kolem Vlada Ríši vznikl zárodek myšlenky pozdějších Parcoranu a byl jsem také u toho, když čtyři nadšení fanové v Ostravě usoudili, že je s tím třeba něco udělat, protože se na ně a na další nedostalo. A protože s touto v podstatě zdravou myšlenkou souhlasím, doporučil jsem jejich návrh /jehož provokační formulace měly vyvolat diskusi/, v duchu přestavby, k experimentálnímu ověření /viz Interkom č. 50/. K diskusi sice došlo a to na nejvyšší úrovni /MLC,LC,M/, žádný návrh však zatím nepřináší a tím míjí podstatu věci, kterou vidím následovně:
       Značná část fandomu uznává Parcon za hlavní událost roku a je ochotna se jeho prostřednictvím identifikovat s SF hnutím. Je však třeba vzít v úvahu, že v účasti na Parconu mohou bránit objektivní i subjektivní příčiny, což platí nejvíc o roku 1982, ztrácejícím se v bájném šeru věků.
       Pravidla pro identifikaci budiž jednoduchá, navrhuji tedy, aby se za Parcoránce /?/ mohl pokládat každý kdo chce, pokud se zúčastnil některého Parconu, přičemž za účast doporučují počítat i zapojení do soutěže o CKČ /jako autor nebo porotce/, což alespoň částečně napraví praxi limitování počtu účastníků a vytvoří podmínky pro zapojení všech zájemců.
       K označení lze použít zkratku C s číselným vyznačením, kolika Parconu se dotyčný nezúčastnil, sufix se píše za např. Jan Pavlík, C 1.
       Vynecháním účasti tak ani Parcorán neztratí své označení, jen si je doplní, např. V.K., MLC 1.
       Uvedený návrh předkládám ZR, kk, poradě klubů, plénu fandomu /nehodící se škrtněte/, ohlasy zasílejte do atl.
Pavel Weigel, C 1
       P.S.
       Poučen povídkou Automobil předního SF autora Jiřího Haussmanna se domnívám, že slovo fan pochází z anglického fun /čti fan/ a případné další diskutující prosím, aby to vzali v úvahu.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK