Logo rubriky
16/1988
  Fandom (další) (57)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

Výroční schůze R.U.R.

Chraptivé hlaholení W. přecházející v okamžicích největšího vzrušení na zlomek vteřiny do fistulky. Sto devět evidovaných členů je v databance... informační sekce nesplnila nic... ediční sekce s pomocí Rampase... /Rampas tleská. Všichni tleskají./
       W pokračuje. Besedy, video... v podchodu v Jindřišské ulici se připravuje vývěska... fanziny půjčuje Vlk... ve třetím bodu, což je totéž jako první bod, nebylo rovněž vykonáno vůbec nic... adresář na aktivní Členy nedodělán... korespondence se nevede... zápisy z porad se nedělají... nezajišťuje se...
       Ediční sekce mé šestkrát do roka vydávat zpravodaj. Houžvička totálně zklamal. Akce Klíč usnula. Sběratelská sekce připravila podzimní burzu. Přístup je nutno provádět ve dvou rovinách, za á) pasivní - aktivista, nebavte se tady! Panové očekávají jen jakousi lepší teplou Polskou, ale nelze žádné akce nepořádat, za bé) aktivní - v rovině řídící a výkonná složka činnosti... /Ztrácím nit, zachycuji v okolí zoufalé či rezignované pohledy, ale naštěstí to začíná být trochu srozumitelnější./ Bývalí aktivní scifisté dělají dotyčnou činnost sami, než aby někoho urgovali. Vyskytlo se tvrzení, že těchto aktivních fanoušku je málo a jsou přehlceni, ale zatím jsou k dispozici fanoušci, kterým stačí rozdělit práci. Takzvaní fanoušci první generace se musí odhodlat ke kontaktům s novými členy. Na základě usnesení budou aktivní členové zvýhodňováni. Bude provedena jejich revize. Burzy budou na pozvánky členům, aby se tam nedostali jedinci, kteří budou psát na výbor cenové kontroly. Letos vyjde sborník Lovci černých mloků, maloofsetem, ilustrovaný Rotreklem, příští rok vyjde bibliografie podle klíče Ivana Adamoviče. Seznamy překladů v klubech se budou obnovovat jednou za tří roky. Dále převzetí naším klubem soutěže Ufík a Bemík, protože Spektra po mém odchodu /Jakési brblání z pléna./. no, promluvíš o tom v diskuzi... Pak pořadatelství ankety Souček...
       Rampas: Ludvík!
       W: Visí ve vzduchu...
       Rampas: Nóó... nevisí...
       Čierny: Lidi utíkaj!
       Dotaz z pléna: Tady se bude hlasovat? Nejsme usnášeníschopný!
       W: Ve statutu o tom nic není! Nejsme SSM, takže nás nemusí být nadpoloviční většina!
       Dotaz z pléna: Takže může hlasovat i jeden člověk?
       W: Prosil bych příspěvky členů předsednictva!
       Rampas: Snad podle abecedy...
       W: Adamovič!
       Adamovič: Zajímalo by mě, kde jsou adresy členů ediční sekce!
       Jirkovský: Myslím, že jsem je poslal po Martinovi.
       Hlaváč: (zděšeně) Já nic nemám, já nic nevím.!
       W: Prosím vás, to tady teď neřešte! Jak na tebe působil klub a todlencto?
       Adamovič: Jak to myslíš? - No, jde to.
       W: Březina! Co je e tím Žabákem?
       Březina: Nó, ÚKDŽ se bude podílet nefinančně ...
       W: A teďka zdrcující kritiku!...
       (asi 5 min. „kritiky“) ... Co mi na to řekneš???
       Březina: Nóo, já jsem to čekal horší...
       Čierny: (s energickou vervou) Na mě to tady působí jako lepší Polská, což bych nečekal. Sekce nedělají schůze, kdo se přihlásí, neví, co má dělat. Na nástěnce není napsáno, že začátky jsou v 19,00.
       W: Bylo to tam! Někdo to ukrad!
       Čierny: Například začátkem června chceme pořádat con pro děti. Členové by se měli zapojit, například dělat uvaděče v maskách ET.
       Jirkovský: Fanzin byl zkrouhnutý, první verze nebyla nejhorší, jenže co z toho pak vzniklo, to máte teď doma. Ale je to fajn, že lidi se tu setkaj...
       Rampas: S něčím (z W projevu), jsem nesouhlasil, leč nestačil jsem si tak rychle udělat poznámku... asi to, že jsme ještě za ty roky nevyřešili problém Polské versus...
       Hlaváč: Člověk!
       Hlas z pléna: V Plzni to říděj úplně perfektně!
       Rampas: No tak Plzeň je můj vzor ve všem! To, co je ve mně dobrého, je z Plzně.
       Pražák: Desítka nebe dvanáctka?
       Rampas: Jde o ten konflikt Roura kontra ideální klub, nazvěme ho egonokracií, kde sekce se scházejí na schůzích v pravidelných intervalech, všechno funguje... hm, jenže tak to nefunguje v žádných strukturách v okolí, co známe...
       (smích, oživení v sále)
       Řešení mnou navrhované krizi úspěšně prodlouží. Totiž volné setkání by mohlo být už od pěti, pro nezletilé...
       Hlas z pléna: (Vlče) Máj školu!
       Rampas: To je tvoje věc! Pak bod tři nevím kterého podbodu, že není hotový seznam: jsem schopen na požádání vyjet seznam tisíc sto fanoušků, stačí rozstříhat a nalepit na obálky. U těch antologií, jako jsou Lovci černých mloku, budou řádově větší problémy, s ilustrátory, protože je bude schvalovat pražský výbor nějakých výtvarníků, takže to budou muset být profíci. Potom tady to nemůžu přečíst... aha, historie MEKOSu ukazuje, že nikam nevede... mělo by se nejdřív myslet a pak pracovat. A s tím Ludvíkem, to bych dal Bedrnovi ještě nějaký čas, protože Parcon je ještě daleko, a on to zatím vždy zvládl. Zajímalo by mě, jak je to s fanzinama od jiných klubů.
       Vlk: Já nemůžu udělat ani Vláďův sen, což je tabulka ročník - číslo, je? Chybí čísla ze všeho kromě Villoidu! Pokračuj!
       Rampas: Já jsem skončil. Já už...(rezignovaně mává rukou)
       W: Na řadě je Podpěra... utekl... Matějka... utekl...
       VOLTE TRADICI DOKONALOSTI VE SF !
       VOLTE KONZERVATIVNÍHO KANDIDÁTA
       RAMPASE
       Pražák: A v jaký jsem sekci?
       W: V žádný sekci není nikdo! Pouze je pracuji od schůze do schůze! Ten člověk je... a pak je jenom ten, co dělá.
       (Plénum zcela zmateno)
       Tady mám seznam aktivních lidí, šéfové klubů a sekcí jsou automaticky aktivní, Čáp, Gyba... (čte seznam) šéfové sekcí, pokud si myslí o někom, že je aktivní a není mnou evidován, mi ho navrhnou!
       Soukup: Chci se zeptat Adamoviče, jestli fanzin R.U.R. bude vypadat tak, jak Vláďa říkal? (Ivan A. se stal „šéfem“ ediční sekce - pozn. red.)
       W: To ti Adamovič nemůže říct, protože zpravodaj je pod mou přímou kontrolou.
       Soukup: A k čemu je teda ediční sekce?
       W: musel jsem to převzít, protože to nefungovalo. Když se toho někdo ujme a bude to dělat...
       Soukup: Přece jenom... dobře, no... abych byl z obliga do budoucnosti... Vláďo, mně se to nelíbí, (bouře smíchu a potlesku v sále)
       W: To je v pořádku! Nikdy se nestalo, že bych do Interkomu něco nedal, byť by to bylo superprotiveverkovské! Vašek si kritiku může dovolit! Aktivní členové to mají dovoleno!
       Pražák: Tady je všechno podle nějakejch tezí! Složitejch a nepružnejch!
       W: Někteří šéfové sekcí se tady čtyři měsíce neukázali, nebo přišli, pozdravili a odešli. Proto byl odhlasován návrh, aby se tentokrát volilo jednodušeji. Vy teď zvolíte jednoho člověka jako předsedu z ty kandidátky, co já napíšu, a on si najmenuje lidi do předsednictva. Vy to buď en gros schválíte nebo neschválíte.
       Hlaváč: (působí rozruch v posluchačstvu): House of Lords! Povyšuje to na Sněmovnu Lordů!
       W: Už jste se všichni zaevidovali?
       Čierny: Né! Ať každý navrhne předsedu!
       Hlaváč: My jsme to minule na předsednictvu sice takhle odhlasovali, ale já mám dlouhý vedení, takže si teď myslím, že to není ono. Předseda je něco jako prezident! Takhle to bude absolutismus, tyranie!
       W: Byl tady demokratický systém a lidi se vůbec neúčastnili! Například Březina navrhl, aby se přinesly přihlášky, a nepřinesl je ani Březina sám!
       Březina: Ale jo, já jsem je někam vrazil...
       Čierny: Jsou tady dva návrhy, dej o nich hlasovat!
       W: Tak návrh číslo jedna: volit předsedu, který si vybere vedoucí sekcí, jež podléhají poté schválení pléna bez předsednictva.
       Návrh číslo dvě: demokratické dvoukolové volby, nejdříve předsedu, jež si jmenuje vedoucí sekcí („vládu“), a předsednictvo.
       Kdo je pro první návrh? Jedenáct lidi... A pro druhý návrh? Víc...
       Rampas: Musíme mu to trošku zkomplikovat, jinak by to s ním nebylo k vydržení.
       Pražák: Tři lidi do předsednictva a pak předsedu.
       Rampas: Ne, tys to vůbec nepochopil...
       Hlaváč: Ale ne, předsedu a pak předsednictvo, obojí je volený z „lidu“...
       W: Tak abychom si to ujasnili...
       Hlaváč: Tak co jsme vlastně odhlasovali?
       (v sále se stupňuje šum, hihňání, chechot, zmatek)
       W: Šéfové sekcí jsou co?
       Rampas: Vedení.
       Hlaváč: To nezajímá nikoho! To je věc budoucího předsedy. Předsednictvo je kontrolní orgán!
       Čierny: Jak bude kontrolovat? To se musí definovat! Právo kontrolovat bez zodpovědnosti mají jenom prostitutky! Předsednictvo má právo veta!
       Rampas: Egone, ten první návrh jsi vymyslel taky ty a teďka... (kouká na hodinky a mumlá cosi o ohroženém rodinném životě)
       W: Právo veta má jedině předseda! Podle toho, co jste si schválili, vaše chyba, nyní zvolíme trojčlenné předsednictvo.
       Rampas: Kdo přišel na tu trojku?
       Čierny: Dvacet členů předsednictva!
       W: Tak nejdřív předsedu! (čte seznam)
       Hlas procitnuvšího: Mám připomínku! Nejdřív by se měl zvolit předseda!
       Čierny: Eště Vaška Soukupa!
       Soukup: Já nechci!
       W: Já se teď zeptám, kdo je ochoten kandidovat! (čte seznam, všichni rozhodně odpovídají NE!) Já, že-jo, já mám na krku chrty, ženu...
       Rampas: My nevolíme toho, kdo to chce, ale my volíme toho nejlepšího!
       W: Budeme volit bez ohledu na to, co chtějí či nechtějí... Předseda může bejt hodnej, nemusí nastoupit takzvanou veverkokracii...
       Hlasuje se s těmito výsledky: Adamovič 2 hlasy, Březina l, Čierny 3, Hlaváč 4, Soukup 2, Rampas 10, Veverka 11. Vítězí tedy W těsnou většinou jednoho hlasu.
       Tříčlenné předsednictvo pak bylo zvoleno ve složení: Adamovič, Čierny, Rampas)
       W: Tímto já vám děkuji za přítomnost... Uf.
       Všichni si protahuji ztuhlé kostry, hledí na hodinky a prchají domů. Cestou na metro Pražák rozvíjí teorii, že by se měl W vyslat do vlády a na podobné instituce, aby je všechny omámil a aby udělali ze sci-fi hnutí oficiální organizaci s legitimacemi, známkami, placeným aparátem a tak.
       V metru se Egon Čierny kasá, že žádný klub nevyšle tolik dětí na dětský con jako Klub Julea Verna. Málo platné, jsou nejproduktivnější.
Copyright E. Hauserová upraveno (zcenzurováno) Ferdou
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK