Logo rubriky
16/1988
  (57)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

CO SE TO DĚJE, POKUD SE VŮBEC NĚCO DĚJE?

Protože Interkom stále nevychází o mnoho častěji než jednou do měsíce, dochází u mě občas k nedostatku kvalitního a zajímavého zpravodajství o dění okolo nás, na kulturní frontě pak zvláště. Co si pak počít, vyvstane-li jeho potřeba?
       Jako onehdy: potřeba vyvstala a já z nezbytí, s vervou hodnou lepší věci, začal pátrat v našem tisku. Došel jsem pak k závěrům, které vás asi nepřekvapí, ale jež „by byly zajímavé, kdybychom je mohli porovnat s obdobnými před pěti, deseti atd. roky.
       Deníky, pokud nečtete sportovní rubriky, není stále ještě třeba otevírat. Víkendové přílohy na tom mnoho nemění.
       Z ilustrovaných měsíčníků je dnes asi nejčtivějším Sputnik, nemohu se vyjádřit k Sovětské literatuře, protože tato se na stáncích ani neohřeje, ale i to považuji za příznivou indikaci. Druhdy jsem /mimo řečený průzkum/ nahlédl do Týdeníku aktualit /vydává APN/ a věřte, nevěřte i tam jsem nalezl několik zajímavých stran.
       Do nedávná jsem dával dvě padesát za VTM, kde čtu stránku věnovanou fejetonům a, úvahám o současné vědě. Dnes dávám korun pět, leč dotyčná stránka není dvakrát lepší, je jen dvakrát větší.
       Navíc mi připadá, že už i Tvorba je dnes zajímavější než Kmen, který stále více připomíná tribunu tělovýchovné sekce svazu invalidů, jež by chtěla sportovnímu dorostu radit a poroučet jak na to. Čemuž se asi při nedostatku atletických autorit nelze divit.
       Něco se asi děje, ale zřejmě ne tady.
odik
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK