Logo rubriky
1/1989
  Fandom (další) (58)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

Podzimní porada

Z poselství šéfa KK podzimní poradě slovenských SF klubů.
       Podzimní porada českých klubu se konala v rámci semináře o fanzinech, který byl přístupný všem našim klubům, jak to stvrdila účast několika moravských a jednoho slovenského sfk. Stejně přístupná byla i porada, nejde tedy, jak se někteří obávali, o násilnou federalizaci fandomu, na několika poradách odmítnutou. Cílem rozdělení podzimních porad je jejich snazší dostupnost, zefektivnění jednaní /zvláště o konkrétních regionálních problémech/ a větší obměna delegátů jednotlivých sfk. Menší porada je i pro pořadatele menší zátěží a pokud umožní zvětšení delegací jednotlivých sfk, povede i k lepšímu poznání klubů navzájem, což považuji za vůbec nejdůležitěji! výsledek porad.
       Vedle otázky fanzinů a lokálních problémů /vztahy pražských sfk, mezi sebou a s ostatními blízkými kluby/ se velké pozornosti těšila anketa Ludvík /za zásluhy/. Bylo řečeno, že zatímco rozvoj Žánru a hnutí SF je dobře definován jako ocenění za mnohaleté až celoživotní dílo a dosavadní seznam držitelů dává dobrou představu o míře oceňovaných zásluh, situace okolo Ludvíka je značně nepřehlednější. Takřka nikdy není naplněna klauzule jeho definice „za mimořádný tvůrčí počin v uplynulém roce“, část klubů by ráda považovala Ludvíka za ocenění pro nejaktivnější fanoušky, hlasovací mašinérie z něho však činí „kandidátku na Mloka“. Proto byl po diskusi přijat návrh Franty Moravce /sfk Malevil/, aby Ludvík /za zásluhy/ byl udělován za zásluhy o rozvoj československého fandomu. Fandom je v této definici chápán úžeji než termín „hnutí“ v definici Mloka. Rozumí se jim fanoušci organizovaní v SF klubech a společensko-sociální nástavba, kterou si vytváří.
       Žádám Vás o zevrubnou diskusi o tomto návrhu, jeho schválení, by spolu s obdobnou procedurou na poradě moravských sfk na Draconu vedlo ke změně statutu ankety Ludvik. Kandidáti ankety by pak byli navrhováni kluby i jednotlivými fanoušky, na stránkách Interkomu by proběhla volební kampaň a na jarní poradě volba.
       Hodně času jsme věnovali i otázce vztahů českých a slovenských sfk, přivedl nás k tomu článek Borise Porošina v Komunikátoru č. 10. U tak delikátní otázky jsme přirozeně nechtěli /ani nemohli/ dojít k nějakému jednotnému závěru, cílem bylo pouze si otázku - a její delikátnost - uvědomit. Proto následující slova berte jen jako můj osobní názor.
       Nikdy jsem české a slovenské fanoušky - ani sf kluby - nerozlišoval, v tom smyslu jak se to děje mezi lidmi v našich hospodách a krčmách. Pokud jsem se dopustil nějaké generalizace o Slovácích jako celku, pak jen té, že jsou jako fanoušci obětavější než Češi. Alespoň v prvních letech po vzniku fandomu, kdy se většina SF akci odbývala v Čechách, to bylo zřejmé.
       Nicméně v diskusi jsem se dověděl, že Slováci mohou mít dojem, že např. jsou znevýhodněni v CKČ, že Češi čtou méně slovensky než naopak, a ještě něco, co jsem si nepoznamenal.
       O ceně KČ jsem již psal do Interkomu. Zjistil jsem, a zde se ukázalo, že ono nerozlišování, jak jsem o něm psal výše, není jen k dobru, že poměr zúčastněných Čechů a Slováků je 1:10. Musíme tedy CKČ na Slovensku mnohem více propagovat. Jak je to s reciprocitou zájmu o SF druhého národa nevím, na to může mít každý svůj /nepodložený/ názor. Mě osobně se čte slovensky stále hůř, mnohá slova neznají ani Slováci žijící v Praze. Pokud se jednou začne fandom zkoumat sociologický /fandom sán sebe/ jak navrhl Möbius, pak bychom snad mohli vynášet určitější soudy. K hodnocení slovenských povídek CKČ: pokusíme se zajistit tři slovenské porotce, kteří by četli jednu kopii zaslaných prací.
       K Borisovu článku: v úvodu vytýká oficiálním vystoupením, že opomíjejí existenci slovenského fandomu a SF. Zde nechápu, o čem hovoří, ostravští tajemníci snad o SF ani české ani slovenské vůbec nemluvili, slyšel jsem jen slova o ocelovém srdci republiky a žánru se snad mohla týkat zmínka o tom, že po práci má člověk nárok na zábavu a nenáročné čtení k ni patří. Pokud mé vystoupení budeme považovat za oficiální, pak se v něm mluví jen o „naší SF“ a „našem fandomu“, pouze v posledním odstavci je řeč o specificky „československém přínosu ke světové SF“.
       Myslím si, že v článku chtěl Boris říci něco jiného a národnostní problematika se s tím jen svezla.
       Rovněž kritika slavnostního předávání cen je poněkud subjektivní. Nebylo delší, než v posledních dvou letech, kdy probíhalo ještě představování autorů. Hlavní rozdíl byl v tom, že nikdy nebylo v sále takové vedro a vzduch nebyl, tak vydýchaný. Důstojnost předávání cen, po které Boris volá, a o kterou asi usilovali ostravští pořadatelé, hlavně ti „oficiální“, rovněž vedla ke zpomalování ceremoniálu a k tomu, že se na něm někteří fanoušci necítili nejlépe. Tvrdím, že předávání cen nebylo málo seriozní, ale naopak příliš, a přesto, že cenu Golem nepovažuji za nijak důležitou ani perspektivní, byl jsem rád, že byla /tím způsobem/ předána.
       A konečně ke kritice O. Neffa: Nebudu se zabývat jednotlivými vytrženými větami, když bych také mohl zahovořit o rozhodovacím procesu naší lidosprávy - nedávno jsem měnil byt a opravdu jsem nepochopil, co tam všichni ti lidé, nekompetentní až běda, dělají. Možná mluvím a budu mluvit o věcech, které fanoušky nezajímají a SF nesouvisí, ale jen odpovídám Borisovy, který o odpověď žádá, naposled v Komunikátoru č. 12.
       Má-li čtenář dojít daleko, musí autor či řečník dojít hodně daleko. To je jeden ze známých a základních principů literatury. /Řečí o tom, že vše je v pořádku a dílčí nedostatky se intenzivně odstraňuji, už snad bylo dost./ Jak nazvat Borisovy výtky dnes, kdy si každý může ve Sputniku /např. č. 10/88/ přečíst /česky/.
       „... místo realismu bylo podvrženo něco zcela jiného ... Byrokratismus, přesvědčený, že právo komandovat mu bylo dáno bohem proti nim /umělcům, kteří se s tím nechtěli smířit/ bojoval různými způsoby až po likvidaci jejich výstav pomocí buldozeru.“ Tolik snad ke slovům ON o kulturní situaci.
       O pár stránek dále v článku na téma zda se přestavba podaří či nikoli: Stalinský systém „probudil k životu takový jev jako „nomenklaturní kádry“ (jde asi o dva miliony lidí) - svého druhu vykořisťovatelskou třídu, jež vyrostla na půdě státního vlastnictví výrobních prostředků. Vzniklo „nomenklaturní bratrstvo“ nejrůznějších vedoucích, zvláštní elita, která se opírala o nezákonnost a svévoli.“
       V humoristické příloze pak naleznete úvahu na téma: „Nechápu, proč potřebujeme odbory, tím, že odborový svaz, který hájí zájmy pracujících je potřebný. Ale k čemu je nám odborový svaz, jenž hájí své zájmy proti zájmům pracujících?
       A taky nechápu čím se zabývá Komsomol. Nechápu, že oni sami chápou čím se vlastně zabývají.“
       Netvrdím, že to jsou nutně správné názory, či mínění politbyra, jde prostě o názory lidí s určitou zkušeností a nikdo se nepozastavuje nad tím jaké cíle sledují a na co aspiruji.
       Je smutné, když, najde-li se mezi námi osobnost s luxusem vlastních názorů, začneme ji okřikovat, jen aby z toho něco nebylo. /Jevtušenko/. V Čechách tomu říkáme vstřícná předposranost, slovenský ekvivalent neznám.
       Zjišťuji, že bych vás mohl zdržovat ještě dlouho, psaní plodí další psaní.
       Děkuji za pozornost.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK