Logo rubriky
1/1989
  Cony (další) (58)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

Opožděná reportáž (pro srovnání)

KOBRACON '87

Aký bol taký bol, bol prvý bratislavský a mal to aj v názve!
       KOnečne BRAtislavský CON. Do rodného listu by sme mohli napísať tieto údaje: 14.11.87. v priestoroch Veľkej zasadačky a klubu mladých Slovnaft.
       Otcovia: Sféra, Hydrostav, IQ 2001 a iní.
       Matka: Odvaha!
       Zvláštne znamenie: Fajn atmosféra. Čo sa teda udialo v onom dni vedia už mnohí z môjho rozprávania. Pozvánky na KOBRACON dostal tuším každý klub i jednotlivci a cestu vážili z Ostravy, Olomouca, Brna i B. Bystrice niektorí nepolepšiteľný scifisti. Zdá sa že neoľutovali. Ja ako nepolepšiteľný alibista sem pre istotu v pozvánkach spomenul, že doraz bude kladený na dražbu a burzu sf literatúry. To preto, že sme sami nevedeli ako to všetko dopadne, ale mali sme istotu, že knižné orgie budú! Nakoniec to dopadlo asi dobre, lebo sa aj párky pojedli aj víno vypilo aj všeličo iné porobilo. Po noci ktorú sme strávili inštalovaním výstav, sme otvorili priestory ráno o 8 hod. Pomáli sa začali trúsiť prví návštevníci a do očí im padli vystavené obrazy amatérskych výtvarníkov, Jura Maxona, Ivana Kováčika a Karola Krajčíka.
       Ti s knižkami zamierili k pultu kde trojčlenná komisia vyberala knihy do dražby a burzy za priamej konzultácie z predávajúcimi. V komisii kto iný než Paľo Melichárek, Igor Kolek a moja maličkosť Vlado Srpoň. Videa chtiví si mohli prísť na svoje pri sledovaní filmov zo zbierky Melichárkovej, dokonca na viacerých miestach, IQ 2001 v priestoroch videoprojekcii! inštaloval výstavu československého a svetového filmového sci-fi plagátu.
       Ďalší zaujali miesta v bufete, kde moja žena s dcérou ponúkali kde čo. Vari o 10 hod. začal prednášku o psychotronických fenoménoch ing. Vlado Sago Sagmeistor, pri ktorej vari 70 prítomných občas neverilo vlastným ušiam. Mimochodom tuto prednášku ktorú sme nahrali na video si zo záujmom pozreli aj účastníci tohtoročného DRACONU. Blížila sa poldvanásta hodina a s ňou aj začiatok dražby! V dražbe sme malí 211 titulov. Teda pardon kníh niektoré /2-3x/ Vyliezol som na pódium a začalo niečo čo sa dá porovnať vari iba z prvými Parconom. Aby bolo jasno myslím tým konečné ceny!!! Poznal som pocit dokonale vystaveného človeka fyzicky. Všetka Česť Veverkovi za kvanta zvládnutých kníh na Parconoch. 250 účastníkov vydražilo spomenutých 211 kníh bez zbytku! V tejto chvíli spomínam na Chrononauta „Ninju“ Honzíka Pavlíka, ako by reagoval na akéhosi účastníka, prezradím že bol z Brna, ktorý vydražil „Tunel do pozítří“ za 400 /štyristo/ korún československých!!!!!!!!! Podobných extrémov bolo viac, ale v podstate bol každý spokojný. Snáď stojí za pripomienku že táto dražba bola v poradí tretia ktorú sme v Bratislave organizovali a malá najvyššiu úroveň. Po dražte nastúpil na pódium pán Jindřich Smékal a nádherné rozprával o nových trendoch v svetovej scifi.
       Priebeh burzy bola úplná lahoda. Až na zopár „stratených kníh“ tam na záujemcov čakalo ďalších 400 lepších i horších diel. Pomaly sa stmievalo a vo všetkých miestnostiach a kútoch sa diskutovalo, dojednávalo, sľubovalo, vymieňalo, kritizovalo aj chválilo proste scifalo. Niektoré programy ako sem predpokladal odpadli z technických príčin bufet sa pomaly vyprázdňoval, párky boli zjedené, víno vypité, ostatné tiež.
       Koho bilo treba sme ubytovali o 20 hod vyprevadili posledných návštevníkov, pozametali, zamkli a išli domov s presvedčením že o rok, budeme čakať ešte viac mimobratislavských účastníkov s prísľubom aj párky aj víno aj scifanie bude. V máji sa trochu rozcvičíme pravidelnou dražbou a burzou a KOBRACON 88 urobíme v termíne nám všetkým výhodnou.
       Podlá vlastných zážitkov
Vlado Srpoň
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK