Logo rubriky
2/1989
  Fandom (další) (59)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

Stav sci-fi na olomouckých tocích v 1. pololetí roku 1989

Asi tak: olomoučtí scifisté si připravili na rok 1989 poměrně velké sousto. Tím soustem je (mimo běžné klubové pravidelné záležitosti) pořádání tří velkých celostátních - popř. mezinárodních akcí.
       Tak první přichází na řadu již známý a populární 3. sci-fi ples, který se bude odehrávat opět 1. 4. 1989 na apríla v prostorách DK ROH Sigma. Jedná se opět o ples maškarní, masky samozřejmě ve stylu sf. Opět budou otevřeny všechny prostory UK a přilehlé restaurace, videokavárny a hotel. Počítáme s diskotékou na Malém sále, se soutěží o nejlepší masku, s volbou MISS sci-fi plesu (spravedlivějším a zajímavějším způsobem), s jídelníčkem s programovými vložkami - extravagantní tanečky nebo něco podobného, snad v roce 1988 slibovaný kadeřník a další překvapení. Téměř jisté jsou v programu a v přípravě plesu dvě věci: návrh plakátu vytváří Miroslav Jiránek z Prahy, a na plese bude hrát dívčí profesionální rocková skupina Panika z Prahy. Přihlášky na ples: stačí poslat složenkou zálohu 100,- Kčs v termínu od l.2.1989 do 28.2.1989, na adresu: Pavel Konečný, V. Řezáče 10, 771 00 Olomouc. Částky zálohy lze slučovat, ale na zadní stranu složenky napište jména (celá) všech účastníků a popř. požadavky kdo s kým chce bydlet. Záloha je na lístek na ples a na ubytováni, které bude opět v hotelu Sigma Palác atd. Budeme opět odhadem počítat s asi 150 účastníky -scifisty z ČSSR. Nezapomeňte přibrat ženy a dívky! Za pořadatele bych chtěl říct, že se nejvíc těšíme na řadu krásných masek, jako měl třeba Miro Butora ze Spišské N. Vsi, nebo Petr Jánošík z Olomouce (vítěz 1988) a na dobře se bavící scifisty. Upozorním ještě na hudbu skupiny Panika - není to stejná hudba, která vás oblažuje z rádia, připravte se na to prosím duševně již předem. Poslední upozornění - ještě zdůrazním, že ples je bez doprovodných akcí, jako byl vždy Den otevřených dveří, je to proto, aby jsme si všechno (i síly) nechali na PARCON 89. A teď - již opravdu naposled - s lístky neváhejte, o ples je v Olomouci obrovský zájem a pozdním přihlašováním, bohužel tak typickým pro dost velké množství nepříliš zodpovědných scifistů nám přiděláváte problémy.
       A za druhé: velká (branná) orientační, recesivní sci-fi hra družstev v přírodě HOBIT, PÁN PRSTENŮ. Hra na motivy knihy J.R.R. Tolkiena. Místo: hrad Helfštýn nad Týnem nad Bečvou, u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov, je to v centru největšího československého průsmyku, Moravské brány. Termín: 19. - 21.5.1989 (víkendovka). Je to změna oproti předem avizovanému termínu, ve stejném termínu měla být akce středoslovenských klubů a jak jsme se dozvěděli na Draconu 88, Petr Konupčík cosi peče také ve stejném termínu a ten nejde změnit, takže my s termínem Hobita rozumě ustupujeme o týden dřív, ale Petře, jestli bude pršet, tak si jej vypiješ.
       Podrobnosti ke hře: jedná se o hru připravenou pro družstva 5-7 členná, obsahující minimálně dvě dívky - či ženy. Povinnou výbavou jednotlivce bude aspoň jeden a lano - provaz minimálně dlouhý 20 metru. Ubytování, strava vlastní, tj. vlastní stany, spacáky, jídlo. Místo na stanování bude buď na louce před či pod hradem. Na hradě je restaurace III. cenové skupiny, otevřeno od 10,00 do 18,00 i sociální zařízení běžného restauračního typu. Startovně asi 15,- Kčs se bude platit na místě. Přihlášky posílejte do 15.5.1989 na adresu výše napsanou - P.K.
       Stručně k programu: v pátek ve 20,00 hodin na hradě film „Pán prstenů“ ve 24,00 hodin start noční soutěže. V sobotu start hlavní soutěže v 10,00 hodin. Večer od 19,00 na hradě hobiti veselice s hudbou, tancem, vyhlášením výsledku, zpěvem atd. V neděli na hradě promítání videozáznamu ze hry.
       Hra vyžaduje střední fyzický stav. Ono sice typický scifista je spíše zápecník, buď mírně obtloustlý či rachitický s atrofovaným svalstvem, jen sem tam se najde čestná výjimka. Ale právě proto je hra přínosem, vždyť hobit Bilbo byl ve stejné situaci, a Frodo, hlavní hrdina rána prstenů, také. Přesněji: v noci ujdete v lese při hře asi 5 km a v hlavní soutěži v sobotu asi 25 km lesem, přes palouky, skály, řeku, jeskyně atd. Bližší propozice ještě uveřejníme. Hry Hobit 88 se zúčastnilo 140 trpaslíků.
       A do třetice všeho nejlepšího: PARCON'89. Bude to osmý ročník setkání přátel sf v ČSSR - s mezinárodní účastí. Počítáme s přednáškami, besedami, výstavami, s kuloárovými rozhovory atd. Nástin programu: ve čtvrtek odpoledne prezence a ubytování, večer ve velkém sále DK projekční video ve spolupráci s ADA Praha, pátek totéž + přednášky atd., v sobotu bez videa hlavní program asi v letním kině - kmenové přednášky a hlavní besedy, večer komorní taneční a slavnostní ples (večírek, atp.) opět ve velkém sále DK, přičemž účastníci by měli vyzdobit své letní oděvy menšími proprietami sci-fi, podobnými jako byl můj malý Klyt na rameni, či Emzáci na ramenech Vládo Srponě nebo „krhavé oko“ Ondřeje Neffa.
       Ubytování a strava by mělo být na kolejích UP Olomouc, vzdálených asi 1,5 km či 13 minut chůze. Hlavní program v DK. Předběžná cena: okolo 250,- až 300,- Kčs, uvidíme podle nákladů.
       Na všechny tři akce vás jménem pořadatelů srdečně zvu!
       P.S. Lze si pozvat zahraniční hosty, ale musíte se předem s námi domluvit.
       P.P.S. Je možná účast i nepohyblivých či tělesně postižených účastníků, vytvoříme jim pro to podmínky (viz účast scifisty z Chocně v Ostravě a Brně).
Pavel Konečný
Futurum Olomouc
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK