Logo rubriky
2/1989
  (59)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 2/1989  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

Názor KT: Kilgore Trout.

       vpisuje súbeh na obsadenie miest:
       Prvého najlepšieho scifistu
       Druhého najlepšieho scifistu
       Tretieho najlepšieho scifistu
       Uchádzač musí spĺňať nasledujúce predpoklady:
       l/ Je presvedčený, že je najlepší scifista
       2/ vie, koľko planét má naša sústava v šiestom rozmere
       3/ Vydrží sledovať video nepretržite ľubovoľne dlhý čas
       4/ Podľa individuálnych odlišností v tvare nót rukopisného notového záznamu rozpozná hudbu z ktoréhokoľvek scifi filmu
       5/ Za najlepší sci-fi film považuje anímku Fan Fan
       6/ Zúčastňuje sa na všetkých conoch, stretnutiach a chmeľových brigádach, zjazdy Slovenskej kremačnej spoločnosti nevynímajúc
       7/ Na odeve nosí rovnaký počet odznakov, emblémov a placiek so sci-fi tematikou, ako zaslúžilý účastník Veľkej vlasteneckej vojny bojových rádov a vyznamenaní
       8/ Jeho meno figuruje prinajmenšom v každom druhom čísle Interkomu
       9/ Za najlepšieho autora sci-fi hneď po sebe považuje Kilgore Trouta
       10/ Pravidelné a plánovito sa zaoberá získavaním a odchovom svojich obdivovateľov
       11/ Z desatrozmerového sveta je schopný vnímať jediný jeden rozmer: sci-fi
       Upozorňujeme všetkých záujemcov, aby svoje záväzné prihlášky a kádrové materiály zasielali na adresu Kilgore Trouta do 3. VII. 1989.
       Výsledok oznámime prijatým uchádzačom na Tatracone 89.
       Cestovné hradíme len prijatým uchádzačom.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK