Logo rubriky
89/1907.txt
  (64)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 7/1989  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

Nepřehlédněte

       Již 3. května začíná výstava
       Sci-fi humor
       s časopisem Zápisník,
       která se koná v Malostranské besedě, Malostranské náměstí 21; Praha 1 jako 156 salón kresleného humoru.
       Hra v přírodě o níž je zbytečné uvádět další podrobnosti.
       MÍSTO: Hrad Helfštýn nad Týnem nad Bečvou (u Lipníka nad Bečvou, okr. Přerov).
       ČAS: 19.-21.5.1989, prezence do 20.OO Hod.
       Jídlo, stan, spacák, šátek, pláštěnku, tričko, kapuci či trpasličí čepičku a 2O korun sebou. Každé družstvo hobitů (5-7 členné) potřebuje nůž a 20 m lano. Přihlášky zasílejte na adresu:
       Pavel Konečný V. Řezáče 10 771 00 Olomouc
       Bližší informace: Pavel Konečný telefon 239 51-2 linka 005. Věra Klímová, DK ROH Sigma telefon: 267 5O
       BUS: Olomouc-Lipník
       14.30, 15.15, 15.40, 16.15, 17.00, 17.20, 18.25
       Lipník-Týn
       15.50, 16.10, 16.30, 16.50, 17.15, 17.40, 18.34, 18.45
       Metodicko-informační materiál KK. Číslo 7/62, ročník VI/1989. Adresa redakce: Interkom, Libocká 3, 162 OO Praná 6. Šéfredaktor: Zdeněk Rampas, CL. Redakce: TRK Fér. Mravenec, M. Podpěra, C. Grafická úprava: F. Bezděk. Vychází nepravidelné. Neprošlo jazykovou ani stylistickou úpravou. NEPRODEJME.
       Uzávěrka tohoto Čísla byla dne 11.5. 1989
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK