Logo rubriky
89/1908.txt
  Fandom (další) (65)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 8/1989  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

NÁZOR K. T. - Vendeta!

V čase, keď sa zásadnou otázkou stáva súboj Parcorán a Non Parcorán klubu, kedy pre istý slovenský klub je čoraz dôležitejšia samostatnosť, zrušenie kontaktov s inými, prichádzam opäť s otázkou, ktorou znervózňujem od prvého Parconu: čo chceme? Aký ciel sleduje fandom, ak vôbec nejaký sleduje?
       A môže nejaký sledovať, keď sa líši i ponímanie sci-fi? Jestvuje celá škála - od fanatického a vari i trochu incestného zbožňovania, snobizmu, cez sci-fi ako svetonázor až po sci-fi ako liek proti nude. Odzrkadľuje sa to aj v práci klubov. Jedny zapálené osvetárčia, iné sa zabávajú, ďalšie prepadli droge zvanej video. Neodsudzujem žiadnu formu, hoci mne najviac vyhovuje klub ako uzavreté spoločenstvo blízkych lúdi, s priestorom pre diskusiu, video, vlastnú tvorbu i trochu tej osvety, Podľa záľub členov, nie podľa direktív zriaďovateľa. Klub ako komunita spoločné hospodáriaca a úzko spolupracujúca.
       Je zrejmé, že sa musia líšiť i názory na fandom. A ja teraz neviem: bojujeme stále za rehabilitáciu a propagáciu žánru /kategórie/ ako pred desaťročím? Alebo budujeme mohutné /a tým pádom aj podozrivú/ spoločenskú silu s cieľom nebyť závislí na oficiálnej edičnej politike? Má vôbec význam prvoplánové osvetárčenie, keď členovia takýchto osvětových klubov pred organizáciou verejných akcií nemajú čas na nové knihy a nové informácie? Aj video stratilo příchuť zakázaného a riadne exotického ovocia.
       Nie z týchto odlišností majú prameniť nezodpovedané otázky, námety pre dialóg? Niet dosť odlišností, čo by riešením mohli ukázať aspoň kúštik cesty kamsi ďalej, vpred, ako zvykne písať denná tlač?
       Viem, stredoeurópska klíma priviedla ľudí k podozrievavosti, každý v kritike vidí útok na svoju osobnosť a svoje postavenie. A kritika skutočne často na také útoky slúži. Kritizovaní sa bránia a bijú vôkol seba hlava - nehlava. Stránky Interkomu dokazujú, že podobných zbytočných zvád a umelo vystavaných problémov je veľa. A hoci sa tvária humorne, cítiť za nimi nesympatie, zášť.
       Účtovanie medzi jedincami pod pláštikom fandomu je podvodom na fandome samom. Odmietam ho. Veď potom je čestnejšia i mafia, kde každý vie kto koho a prečo. Nuž tlčme sa a mrzačme, ak sa nám chce, ale mimo fandom. Jednota názorov je fantastike cudzia a fandom môže, ba podľa mňa musí byť ringom, lenže ringom intelektuálnym. Paste patria na iné ihrisko, inak fantastika, naša práca a zábava, ktorá vždy predbiehala dobu, či sa o to aspoň usilovala, stráca náskok, môže byť i zaostáva za realitou.
       Čo teda pre mňa značí fandom? Napríklad vľúdne prijatie v banskobystrickom klube za môjho pobytu v zelenej diere. Pomoc, podporu, otvorené dvere... viac fráz má nenapadá, ale myslím ich úprimne. Lebo ak máme byť spolkom síce otužilých, pevných, no rozvadených individualít, načo nám potom bude fandom?
Kilgore Trout Miloš Ščepka

Připravujeme do dalšího čísla:

       Reportáž z WORLDCONU '88
       Jarní porada v Olomouci
       SAP - Seznaní Amatérských Překladu
       KVARK:
       NIHIL NOVÍ SUB SOLE
       Hrdinů prý není nikdy dost...
       (Příspěvky KJV)
       Oblíbený knižní nařež

Redakce děkuje

       nejmenované Carole B. za účinnou pomoc při tvorbě tohoto i mnoha dalších čísel IK.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK