Logo rubriky
89/1913.txt
  Cena Karla Čapka (další) (70)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 13/1989  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

Soutěž - Cena Karla Čapka 89

Hlavní soutěž:

       1. Jan Hlavička; Hlavou proti vzduchu; Hurá hřbitov jede
       2. František Novotný; Bradburyho stín; Jak jsme si pořídili auto; Hvězdné hry
       3. Petr Heteša, Karel Veverka; Sítě, kanály a stoky
       4. Zdenek Páv; Věže Guruů
       5. Otakar Adámek; Svět pro Akadyho Foxe; Tenkrát na Mesii
       6. Jaroslav Jiran; Válečný tanec Nairi
       7. Václav Kajdoš; Dlouhá průrva
       8. Stanislav Švachouček; Vnitřní život otvíráku na konzervy; Kvalifikace
       9. Stanislav Komárek; Noc dravců
       10. Jiří Olšanský; Společnost Avonská labuť
       11. Jiří Procházka; Rox'n'roll
       12. Michal Vitouš; Místo, kde začíná řeka
       13. Inka Jelínková; Jorikovo dobrodružství s panem Sakhim; Jak se stal Mwambo Synem Slunce; Konstrukce o bláznu Chejranovi
       14. Lubomír Šovčík; Hruda
       15. Jaroslav Petr; Zóna
       Metodicko-informační materiál KK. Číslo 13/68, ročník Ví/89. Adresa redakce: Interkom, Libocká 3, 162 00 Praha 6. Šéfredaktor: Zdeněk Rampas, CL. Redakce: TRK. Fér. Mravenec, M. Podpěra, C. Grafická úprava: i1. Bezděk. Vychází nepravidelně. Neprošlo jazykovou ani jinou úpravou. NEPRODEJNÉ .
       Uzávěrka tohoto čísla byla dne 25. 9. 1989.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK