Logo rubriky
14/1989
  (71)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

AKTUALITY

Ze zasedání výboru NPC

       Ke stížnostem Parcoránů, kteří se cítí diskriminováni nemožností vstoupit do NPC, jakož i k vysoce konstruktivnímu podnětu Karla Jedličky na Plkonu vydává výbor MPC následuj stanovisko:
       výzva
       ČESKOSLOVENSKÝ FANDOM !!!
       Organizačný výbor stretnutia PARCON '90 Vás vyzýva, aby ste prispeli k úspešnej realizácii tohoto vrcholného československého conu formou Vašich nápadov a inšpirácií. Na dole uvedenú adresu zasielajte nápady a ponuky na tvorbu programu. V rámci týždňa SF, ktorého vrcholom bude Parcon '90, sa môžu realizovať i Vaše nápady. Verejnosť týmto dostane celistvý obraz o širokom spektre činnosti SF klubov i jednotlivcov tvoriacich fandom. Technické a priestorové požiadavky nie sú obmedzené! Tematický záber je nasledujúci:
* PREDNÁŠKY * VEDA A TECHNIKA
* OBCHOD * VÝTVARNÉ UMENIE
* VÝSTAVY * ARCHITEKTÚRA - URBANISTIKA
* SEMINÁRE * FUTUROLÓGIA - PROGNOSTIKA
* LITERATÚRA * ASTRONÓMIA
* EKOLÓGIA * SÚKROMNÉ ZBIERKY
* HUDBA * FILM A DIVADLO
* TECHNICKÉ MODELY A RARITY
       Všetky ponuky zasielajte na adresu: Oddelenie záujmovej činnosti
       SÚV SZM Pražská 11 815 73 Bratislava Obálky označte symbolom Parcon '90.
       Do NPC může vstoupit Parcorán, který omluví neúčast na některém z příštích Parconů, Pokud půjde o omluvu za účelem vlastního pohřbu, prosí výbor NPC o co nejpodrobnější reportáž.
       Pro informaci zájemcům o vstup: Výbor NPC se při sestavování stanov právnicky vyřádil, takže mnohému fanovi asi není jasné, že stačí jakákoliv vtipná omluvenka, doplněná co nejkurióznějšími razítky. Jistý člen NPC ze Slovenska například omluvil neúčast absencí duševních poruch a tušením, že jednou vznikne NPC. Jiný napsal, že jeho absence jsou neomluvitelné, za což se upřímně omlouvá. I další dopisy jiskří vtipem a zdravou recesí. Členům a zájemcům budou k nahlédnutí na Miniconu a Draconu.
Za výbor: Mme de fan CB,NŽ
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK