Logo rubriky
16-17/1989
  SF soutěže (další) (73)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

O emblém Castora

       Sci-fi klub Castor pri Mestskom kultúrnom stredisku v Spišskej Novej Vsi vyhlasuje VI. Ročník literárnej súťaže „O emblém Castora“.
       Podmienky súťaže:
       - téma: ľubovoľná z oblasti science-fiction
       - rozsah: max. 1 strana A4 strojopisu
       - kategórie: do 18 a nad 18 rokov
       - počet súťažných prác: max. 5
       - vyhotovenie: originál + 2 kópie
       - uzávierka: 1. 3. 1990
       - na zvláštnom liste uveďte: meno, datum narodenia, adresu, povolanie, u klubistov SF klub, hobby
       - príspevky zaslané do súťaže ostávajú k dispozícii poriadatela, najlepšie budú uverejnené v Polluxe Speciál 90, časopisoch Zápisník a Elektron
       - výsledky súťaže budú vyhlásené na Tatracone 1990, v Interkome a časopise Zápisník
       - poviedky zasielajte na adresu: Miroslav Butora, Tkáčska 4, 052 01 Spišská Nová Ves
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK