Logo rubriky
11/1990
  (83)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1990

ZA SOCIALISTICKOU SF!

Ve třetím čísle ruského fanzinu Straž-ptica (z Omska), který se v podtitulu charakterizuje jako „dělnicko-rolnický, kriticko-radikální, necenzurovaný nepravidelný neinformativní bulletin o otázkách SF, fanů, fanzinů a fandomu“, se dovídáme o nejnovější aktivitě ruských fanoušků, kteří se rozhodli... udělovat zasloužilým autorům medaili „Za socialistickou SF“. Garantem ceny bude redakce zmíněného fanzinu ve spolupráci s Mládežnickým chozrazčotním sdružením „Soudruh“ a udělována bude těm tvůrcům SF, kteří „pevně stojí na pozicích socialistického realismu, výrazně se zasloužili o propagaci společnosti rozvinutého socialismu a vedou nesmrtelný boj s přežitky buržoazní morálky“.
       Medaile bude svérázným uměleckým dílem - na kovovém plíšku rozměrů sto milimetrů je na líci obrys dvou postav oblečených v kosmických skafandrech, které ve vztyčených rukou drží laserový srp a antigravitační kladivo. Na rubu medaile je umístěna vycházející Země, doplněná pěticípou hvězdou obklopenou dubovými ratolestmi. Vše je doplněno textem 'Za socialistickou fantastiku“ a podpisem známého autora tvůrce teorie „krajní meze“, Vladimíra Ivanoviče Němcova.
(jo)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK